Seks daværende stipendiater og studenter klaget på en professor som blant annet innledet et seksuelt forhold til en av dem - mens han var hennes veileder. Varslerne er ikke imponert over hvordan UiB håndterte saken. (Arkivfoto: Tor H. Monsen)
Seks daværende stipendiater og studenter klaget på en professor som blant annet innledet et seksuelt forhold til en av dem - mens han var hennes veileder. Varslerne er ikke imponert over hvordan UiB håndterte saken. (Arkivfoto: Tor H. Monsen)

Studenter ble sykmeldt etter varsling om seksuell trakassering

Seks studenter meldte om at en professor trakasserte dem. De er ikke imponert over hvordan Universitetet i Bergen håndterte saken.

I samarbeid med På Høyden

Artikkelen er utgitt av Universitetet i Bergens uavhengige avis, På Høyden.

I 2011 fikk Universitetet i Bergen (UiB) varsel om at en professor hadde krenket og trakassert seks studenter og stipendiater. Saken står på listen over sakene om seksuell trakassering HR-avdelingen ved UiB har håndtert de siste ti årene.

Bergens Tidende har intervjuet noen av de seks som den gang varslet. Varslerne mener UiB håndterte saken svært dårlig.

– Det vi ble møtt med var slett håndtering, manglende oppfølging og manglende forståelse av maktforholdet mellom en veileder og professor på den ene siden, og studenter og stipendiater på den andre siden, sier en av varslerne til BT.

Sa seksuelle forhold var vanlig

Professoren skal ha innledet et seksuelt forhold til en av varslerne, og sagt at slike relasjoner var vanlige innen akademia – men at de måtte være diskret. Han var vedkommendes veileder.

Det viste seg at flere andre hadde hatt ubehagelige opplevelser med mannen, og totalt seks personer skrev under på to formelle klager på professoren. De fikk status som varslere, skriver BT.

Professoren jobber ikke lenger ved UiB. Men han bekrefter til BT at han hadde et forhold til en av dem han var veileder for. Dette beklager han i dag.

– Jeg begriper ikke at jeg kunne håndtere dette så dårlig, sier han.

Mangler kartlegging

På Høyden har tidligere snakket med en kilde som sier at UiB har manglet rutiner for å håndtere saker om seksuell trakassering. Dette har ifølge kilden ført til at slike saker har fått vilkårlig oppfølging. HR-direktør Sonja Dyrkorn sa i samme sak at de som har klaget slike hendelser inn har blitt fulgt tett opp av nærmeste leder, og at bedriftshelsetjeneste og andre relevante parter også er aktive.

På Høyden har også skrevet at likestillingskomiteen ved UiB har bedt om en kartlegging av omfanget av seksuell trakassering siden slutten av 1990-tallet. En slik kartlegging er fremdeles ikke gjort.

– De aller fleste sakene vet vi ingenting om. De blir ikke rapportert inn, og forblir bare på ryktestadiet. Vi har bare sett toppen av isfjellet, sa likestilingsrådgiver Anne Marit Skarsbø til På Høyden.

Ble sykmeldt

Varslerne Bergens Tidende har snakket med er ikke imponert over måten de ble møtt på av UiB. Etter at den første klagen ble sendt, tok det mer enn et halvt år før de fikk vite at UiB hadde satt i gang personalmessige sanksjoner. I mellomtiden hadde flere av varslerne vært sykmeldte i lengre perioder. I dag sier de at dersom de hadde visst hvor belastende saken skulle bli, hadde de ikke varslet på nytt.

Varslerne sier at HR-avdelingen sentralt overtok saken ganske kjapt.

– Det var ingen oppfølging etter dette. HR svarte sjelden, og eventuelt kort, på henvendelser, sier kvinnen som varslet først.

Rektor Dag Rune Olsen har tidligere sagt at han frykter mange saker om seksuell trakassering ikke blir meldt inn – fordi de som opplever dette er redd for at saken ikke vil bli godt nok håndtert. Til BT sier han at dersom medarbeidere hos UiB eller noen som har varslet oppfatter at saken ikke er godt nok håndtert, så beklager han det.

Denne saken ble først publisert i På Høyden.

Powered by Labrador CMS