Viltpatolog Turid Vikøren på Veterinærinstituttet obduserer et reinsdyr man mistenkte kunne være smittet av den fryktede skrantesyken. (Foto: Tore Meek, NTB scanpix)
Viltpatolog Turid Vikøren på Veterinærinstituttet obduserer et reinsdyr man mistenkte kunne være smittet av den fryktede skrantesyken. (Foto: Tore Meek, NTB scanpix)

13 ansatte har fått varsel om oppsigelse i Veterinærinstituttet

Ledelsen i Veterinærinstituttet har gitt 13 av sine ansatte varsel om oppsigelse på grunn av krav om innsparinger på 20 millioner kroner.

Publisert

Av dem som nå har mottatt varsel, har sju arbeidsplass i Oslo, to i Sandnes, to i Bergen, én i Trondheim og én i Tromsø, skriver Nationen.

Det er 337 ansatte ved Veterinærinstituttet i dag. Instituttet har også tidligere gått til det skritt å kutte stillinger på grunn pengemangel. I 2013 måtte over 30 ansatte gå.

Veterinærinstituttet har hatt hovedkontor i Oslo, med avdelinger i Tromsø, Harstad, Sandnes, Bergen og Trondheim. Nå skal store deler av virksomheten flyttes til Ås i Akershus. Ledelsen ved Veterinærinstituttet begrunner nedbemanningen med utgifter knyttet til flyttingen, samt økte pensjonskostnader og mindre inntjening på eksternfinansierte prosjekter.

– Det er viktig at de tiltakene vi gjør i 2019 har en langsiktig effekt. Det er viktig at tiltakene vi gjennomfører hindrer at vi kommer i en lignende situasjon senere, sier administrerende direktør Gaute Lenvik i Veterinærinstituttet til Nationen.

Lavere personalkostnader vil gi en innsparing på om lag fem millioner kroner i 2019. Dermed er Veterinærinstituttet nødt til å gjennomføre ytterligere tiltak for å spare. En varslet omorganisering skal gi færre ledere, de skal redusere bruken av eksterne konsulenter og de vil si opp midlertidig ansatte.

Veterinærinstituttets viktigste funksjon er beredskap og kompetanseutvikling for å avverge helsetrusler mot fisk, dyr og mennesker.