Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H), Nav-direktør Sigrun Vågeng og riksadvokat Tor-Aksel Busch holdt mandag pressekonferanse om at retten til å ta med seg trygd til andre EØS-land har vært praktisert feil. (Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix)
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H), Nav-direktør Sigrun Vågeng og riksadvokat Tor-Aksel Busch holdt mandag pressekonferanse om at retten til å ta med seg trygd til andre EØS-land har vært praktisert feil. (Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix)

Jussprofessor mener trygdeskandalen svekker domstolenes tillit

Domstolene har ikke kontrollert forvaltningen godt nok, sier jussprofessor Mads Andenæs til TV 2. Han mener trygdeskandalen svekker tilliten.

Andenæs, som er professor i privatrett ved Universitetet i Oslo, sier til kanalen at jurister kan ha bidratt til systematiske overgrep mot de svakeste i samfunnet og at domstolene burde ha oppdaget feilene.

– Når domstolene ikke kontrollerer forvaltningen slik de har til oppgave, så legitimerer de lovbrudd og overgrep som i Nav-sakene, sier han.

Professoren peker også på at universitetene har et ansvar, og at det ikke er nok forskning på gjennomføringen av EØS-rett på trygdefeltet.

Så langt er det kjent at minst 48 personer er uskyldig dømt for trygdesvindel fordi de oppholdt seg i et annet EØS-land mens de mottok sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller pleiepenger, noe de altså etter reglene har rett til.

Minst 2400 personer har urettmessig fått krav om tilbakebetaling.

Powered by Labrador CMS