Statssekretær Bjørn Haugstad fra Kunnskapsdepartementet diskuterer interessekonflikter i forskning 26. mai. (Foto: Kunnskapsdepartementet)
Statssekretær Bjørn Haugstad fra Kunnskapsdepartementet diskuterer interessekonflikter i forskning 26. mai. (Foto: Kunnskapsdepartementet)

Åpent møte: Interessekonflikter i forskningen

Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi (NENT) inviterer til åpent møte om interessekonflikter i forskning.

Noen av spørsmålene vi ønsker å løfte frem på møtet og diskutere er:

  • Hva innebærer kravene om uavhengighet og åpenhet i forskningen?
  • Hvordan kan uavhengigheten best sikres i en tid med tette koblinger mellom forskning, politikk og næringsliv og sterke krav til forskningens nytteverdi?
  • Hvilket ansvar har forskere og oppdragsgivere for å sikre en best mulig rollefordeling?
  • Opplever forskerne selv at de blir styrt?
Powered by Labrador CMS