Seniorforsker Agnar Sivertsen gjør klart for flygning i Antarktis. I bakgrunnen skimtes den polske forskningsbasen Henryk Arctowski, hvor forskerne bor under oppholdet. (Foto: Andreas Tøllefsen)
Seniorforsker Agnar Sivertsen gjør klart for flygning i Antarktis. I bakgrunnen skimtes den polske forskningsbasen Henryk Arctowski, hvor forskerne bor under oppholdet. (Foto: Andreas Tøllefsen)

Kartlegger vegetasjon i Antarktis med droner

Norut bruker høysommeren i Antarktis til å få mer kunnskap om vegetasjonen der. Moser, lav og gress kartlegges både fra lufta og bakken.

Folk som aldri har vært i Antarktis, har gjerne et bilde av et vinterlig isøde, året rundt. Men på denne tiden av året er det sommer i Antarktis, og store områder med barmark. Da titter både mose, lav, gress og urt fram.

Tre ansatte fra Noruts gruppe for Jordobservasjon har tatt den lange turen fra Tromsø til King George Island i Antarktis for å kartlegge hvilken innflytelse klimaendringer har på vegetasjonen i området.

Nærmere bestemt består vegetasjonen i området av 65 moser, 250 lavarter, én gresstype og én urt. Disse må kartlegges når det er sommer, rettere sagt isfritt på bakken. Seniorforsker Stein Rune Karlsen leder vegetasjonskartlegginga, som er del av et større prosjekt kalt MONICA, knyttet til polsk-norsk forskningssamarbeid.

Powered by Labrador CMS