Under det massive islokket som Amundsen trasket på, skjuler det seg et tapt land av daler og fjell.
Under det massive islokket som Amundsen trasket på, skjuler det seg et tapt land av daler og fjell.

Dette landet skjuler seg under isen på sydpolen

Nytt kart viser det tapte landet under Antarktis. Arbeidet hjelper med å kartlegge hvilke områder som er mest sårbare for klimaendringer.

Den mest nøyaktige avbildningen av landområdene under sydpolen har blitt laget av forskere ved University of California i Irvine.

Det nye kartet over det tapte landet under isdekket har fått navnet BedMachine, og funnene er publisert i tidsskriftet Nature Geoscience.

Blant funnene gjort i studien er verdens dypeste landkløft.

– Det var mange overraskelser rundt om kontinentet, særlig i områder som ikke tidligere hadde blitt kartlagt med radar i høy detalj, sier hovedforskeren bak studien Mathieu Morlighem i en pressemelding.

En drøss institusjoner fra hele verden har støttet prosjektet, blant annet NASA og det norske polarinstituttet.

Mye informasjon

Den nye topografien ble avledet fra målinger av is-tykkelsen gjort av 19 forskjellige forskningsinstitutt, i en tidsperiode som strekker seg tilbake så langt som 1967.

Kartmakerne brukte også målinger fra NASA og seismisk informasjon der det var tilgjengelig.

– Ved å zoome inn på visse sektorer av Antarktis gjennom BedMachine, så ser du essensielle detaljer, som humper og dumper under isen som kan fremskynde, bremse eller til og med midlertidig stanse tilbaketrekkingen av isbreer, sier Morlighem.

Tidligere har kartleggingen av sydpolkontinentet blitt gjort med radar. Da har forskerne sendt fly med radar-apparater på vingene over det frosne isødet. Et signal sendes ned mot bakken, borer seg gjennom isen, og spretter tilbake mot flyet fra fast grunn.

Området mellom målingene, og som ikke dekkes av flyene estimeres og regnes ut. Denne metoden har ofte vært effektiv, men med visse begrensninger. Særlig har dette vært problematisk med isbreer i stor bevegelse.

Den nye framgangsmetoden bruker derimot grunnleggende fysikk for å beregne hva som ligger mellom radarmålingene.

Verdens dypeste dal

Høydetaljert informasjon fra satellittbilder som viser isflyten var avgjørende for forskernes oppdagelse at juvet under Denman-breen var dypere enn antatt – faktisk verdens dypeste.

Rekordsøkket ligger i den australske delen av kontinentet – Queen Mary Land.

Med nye utregninger oppdaget forskerne at det laveste punktet ligger 3500 meter under havoverflaten – betraktelig lavere enn Dødehavet, som er det laveste punktet under åpen himmel, med sine 430 meter.

– Eldre kart viste en grunnere kløft, men det var ikke mulig. Noe manglet, sier Morlighem.

Forskerne regnet ut hvor mye is som flyter gjennom kløfta, og fant ut at den måtte være så dyp for at den mengden is skulle ende opp ved kysten.

Morlighem bemerket seg at BedMachine vil redusere usikkerheten i anslagene om hvor mye havet vil stige. Han sier også at studeringen av hurtigflytende isbreer vil være tjent med målinger fra fly som flyr på tvers av de nåværende målelinjene.

Referanse:

Mathieu Morlighem m.fl: Deep glacial troughs and stabilizing ridges unveiled beneath the margins of the Antarctic ice sheet, Nature Geoscience, desember 2019

Powered by Labrador CMS