Latinere lever lenger med Alzheimers

Mennesker fra Latin-Amerika lever 40 prosent lenger med Alzheimers sykdom enn hvite amerikanere. Forklaringen kan være både kulturell og genetisk, tror forskere.

Publisert

Alzheimers sykdom regnes som den vanligste årsaken til demens hos eldre. Sykdommen fører til store endringer i hjernevevet, og svekket mental funksjon.

Som oftest blir pasientene til slutt sengeliggende, ute av stand til å ta til seg næring eller til å holde seg i fysisk aktivitet. Ofte blir Alzheimers-pasienter så svekket at de til slutt dør av ellers ufarlige infeksjonssykdommer.

Ulik livslengde

Nå viser det seg imidlertid at noen befolkningsgrupper lever betydelig lenger med sykdommen enn andre.

Forskerne analyserte 31 000 pasienter i USA, og sammenlignet tidspunktet for diagnose og dødsfall. 3 000 av pasientene ble også obdusert.

Materialet viser at afro-amerikanske pasienter og de med latinamerikansk bakgrunn lever klart lenger enn pasienter fra andre befolkningsgrupper, ifølge studien som nettopp er publisert i tidsskriftet Neurology.

Lenger enn hvite

Forskerne fant at forventet livslengde for hele pasientgruppen, uavhengig av befolkningsgruppe, var 4,8 år etter at diagnosen var stilt.

Men i forhold til de hvite pasientene, levde personene med latinamerikansk bakgrunn hele 40 prosent lenger.

Også de afro-amerikanske pasientene med Alzheimers sykdom levde lenger enn de hvite pasientene. Her var forskjellen 15 prosent.

I undersøkelsen ble 81 prosent av pasientene klassifisert som hvite, 12 prosent som afro-amerikanere, mens fire prosent hadde latinamerikansk bakgrunn.

De minste pasientgruppene var de med asiatisk eller indiansk bakgrunn. Men disse gruppene viste ingen avvik i forhold til den hvite majoritetsgruppen.

Støtte fra familien

- Vi er usikre på hvorfor latinere og afro-amerikanere lever lenger med Alzheimers enn andre. Men vi tror at både genetiske og kulturelle forskjeller kan være årsaken, kommenterer Kala Mehta, som har ledet studien ved University of California i San Francisco, USA.

Forskerne peker blant annet på ulik grad av støtte og hjelp fra nærfamilien i forskjellige befolkningsgrupper som en mulig årsak til variasjonene.

En annen forklaring kan være at de forskjellige pasientgruppene også får forskjellig oppfølging fra helsevesenet.

Lengden på den enkelte pasients opphold i USA trekkes også inn som en faktor, fordi mange av pasientene kom fra andre land der overlevelsestiden med Alzheimers kan være annerledes.

- Uansett årsak vil det være viktig å finne ut hvorfor forventet livslengde varierer så mye. Klarer vi å identifisere de viktigste faktorene, vil det kanskje komme alle Alzheimer-pasienter til hjelp, kommenterer Kala Mehta ved University of California i San Francisco.