- Grønn energi ødelegger miljøet

Fornybare energikilder er ikke nødvendigvis grønne. Tvert i mot vil full overgang til fornybare energikilder være en katastrofe for miljøet. I stedet bør vi satse på atomkraft, mener en amerikansk forsker.

Skal vi bygge nok vindmøller, demme opp nok elver, og dyrke nok råvarer til biobrensel for å tilfredsstille verdens energibehov, kommer vi til å ødelegge miljøet totalt.

Det mener Jesse Ausubel, som selv kaller seg “grønn”. Han arbeider ved Rockefeller University i New York. I en artikkel publisert i tidsskriftet International Journal of Nuclear Governance, Economy and Ecology.

Areal mot watt

Ausubel har analysert hvor effektive alternative energikilder er, basert på et regnestykke der antall watt i ytelse sammenlignes med hvor mange kvadratmeter som berøres.

Med bakgrunn i dette mener han de fornybare energikildene gjør mer skade enn gavn.

Brensel basert på biomasse har forferdelige konsekvenser for miljøet.

- Mennesket må spare plass til naturen. Hver bil som skal gå på biobrensel vil trenge en til to hektar, mener Ausubel.

Et hektar er 10 000 kvadratmeter. Altså 100 ganger 100 meter. Ett til to slike områder må med dyrket mark må settes av per bil som skal bruke biobrensel.

Vindkraftverk

Ausubel mener at selv om vindkraftverk ikke trenger like mye plass som dyrking av biobrensel, er de også temmelig ineffektive. Som eksempel bruker Ausubel USAs energibehov (nærmere bestemt fra 2005).

Gitt at vinden blåser i passe hastighet døgnet rundt, vil det trenges et område på størrelse med Texas for å sette opp nok vindmøller for dekke landets energibehov.

"Solceller: Ikke redningen for miljøet." (Foto: Colourbox)
"Solceller: Ikke redningen for miljøet." (Foto: Colourbox)

For å trekke tallene litt ned på jorda: Hundre kvadratmeter kan gi strøm til en lampe eller to. Da kan du bare glemme komfyren, for å si det slik.

Ausubel er nådeløs mot solcellene også. Bruk av solceller i en skala som begynner å monne vil kreve at gigantiske områder dekkes av solceller.

Tiltagende problem

Så det disse energikildene har felles er at de legger beslag på mye land.

Det er et problem som er ille nok, men problemet vil bli tiltagende, mener Ausubel.

Resonnementet er som følger: De best egnede stedene for å bygge vann- og vindkraft vil bli bygget ut først. Deretter vil økende kraftbehov føre til at mindre egnede steder vil bli bygget ut.

Disse vil være mindre effektive enn de første, og kreve at neste utbyggelse kommer etter kortere tid. Og så videre.

Dessuten er det ikke bare arealutnyttelsen som er et problem.

Alle disse fornybare energikildene krever også en omfattende infrastruktur, som betong, stål og veier. Ausubel anslår disse som ti ganger så store som ved bruk av naturgass eller atomkraft.

Grønn atomkraft

Konklusjonen kommer nok litt overraskende på mange.

- Atomkraft er grønn, og har astronomiske fordeler sammenlignet med andre energikilder, mener Ausubel.

Han mener også at til tross for utfordringene som følger med bruken av atomkraft, er det denne energikilden som bør satses på.

Ausubel ser også for seg at en systematisk satsning på atomkraft vil kunne gjøre denne energikilden både sikrere og mer effektiv.

Referanse:

Jesse H. Ausubel: Renewable and nuclear heresies, International Journal of Nuclear Governance, Economy and Ecology, juli 2007.

Powered by Labrador CMS