Homøopati virker ikke - nok en gang

Det er ikke første gang, og vil heller ikke bli den siste: En forsker har undersøkt om homøopati virker - og det gjør den ikke.

Homøopatisk arncia hjelper ikke mot musesyke. Det viser en ny klinisk undersøkelse av denne medisinen, som publiseres i februarutgaven av Journal of the Royal Society of Medicine.

Belastningsskader

Professor Edzard Ernst med kolleger undersøkte pasienter som var blitt operert for belastningsskader i håndleddet (musesyke/carpal tunnel syndrome). Et vanlig middel for å hindre blåmerker og opphovning, og for å generelt hjelpe til med helbredelsen i slike tilfelle er homøopatiske arnicatabletter.

Det finnes nok av anekdotisk materiale som tilsier at arnica skal være effektivt, men saken har aldri tidligere vært undersøkt vitenskapelig. Ernst og hans kolleger designet derfor et dobbelt blindt, randomisert og placebokontrollert forsøk, som burde kunne løse saken en gang for alle:

Ingen forskjell

Pasientene ble delt i tre grupper. Den ene fikk “høypotent” homøopatisk arnica (30C), den andre gruppen fikk “lavpotent” arnica (6C), mens den siste gruppen fikk placebo (narremedisin). Resultatene viste ingen signifikant forskjell mellom helbredelsen av pasientene i de tre gruppene, verken med hensyn til blåmerker, opphovning eller generell fremgang.

Det er, som sagt innledningsvis, ikke første gang slike forsøk er utført (og ganske sikkert ikke siste gang - norske helsemyndigheter, med Dagfinn Høybråten i spissen insisterer på å undersøke alternativmedisinens mulige virkninger gang på gang på gang - uten at de så langt har klart å komme opp med noe som helst.) Den vanlige bortforklaringen fra homøopaters side, er at denne medisinen ikke kan undersøkes ved vanlige vitenskapelige metoder.

Kan ikke undersøkes?

Hvorfor den ikke kan det - og i så fall hvordan slik medisin da skal kunne undersøkes, er noe uklart. Det skal visstnok ha noe å gjøre med at homøopatisk medisin virker på HELE mennesket?

Professor Ernst sier han ser noe positivt i sine resultater. Han håper hans forskning vil få folk til å ty til mer effektive behandlingsformer, og spare penger på å ikke kjøpe homøopatisk arnica.

Opp med hånda, alle de som tror det vil skje.

Professor Ernsts artikkel står på trykk i Journal of the Royal Society of Medicine, årgang 96, februar 2003, side 60 - 65.

Powered by Labrador CMS