Foreslår bachelor i homøopati

Sosial- og helsedirektoratet foreslår standarder for utdanning i homøopati og akupunktur. Forslaget er treårig bachelor med ett års påbygging for begge de alternative behandlingsformene.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Flere av organisasjonene for homøopater og akupunktører har blitt enige med Sosial- og helsededirektoratet om standarder for utdanning i homøopati og akupunktur.

Utredningen begrunnes med at standardiserte utdanninger vil gi bedre pasienttrygghet. Homøopati er som kjent en behandlingsform som baserer seg på at vann kan “huske”.

Direktoratet foreslår fireårige heltidsstudier, organisert som treårig bachelor med ett års påbygging.

Samsvar med andre helsefagutdannelser?

Det er Helse- og omsorgsdepartementet som har gitt direktoratet oppdraget med å lage en utredning om utdanning i disse to alternative behandlingsformene. Utredningen sendes nå på høring.

Oppdraget gikk ut på å omtale eksisterende utdanninger i akupunktur og homøopati, og å anbefale endringer for at utdanningene skal samsvare med internasjonale retningslinjer, i tillegg til å samsvare med kravene til norske helsefagutdannelser på samme nivå.

Det blir ikke tatt stilling til spørsmålet om offentlig godkjenning eller autorisasjon i utredningen.

Ikke dokumentert effekt

Forskjellige arbeidsgrupper har utredet omfang og innhold i utdanningene akupunktur og homøopati. Tar du en kikk på utredningen, finner du blant annet forslag til pensumlister.

Du finner også oversikt over dokumentasjonen av effekten av ulike behandlingsformer innen homøopati og akupunktur.

I nesten alle eksemplene er dokumentasjonen enten utilstrekkelig, eller undersøkelsene er av lav eller middels kvalitet, eller så vil ikke forfatterne trekke konklusjoner.

Du kan lese mer om homøopati i artiklene Hva er homøopati? og Homøopatiens redningsmann. Ellers har forskning.no skrevet flere relevante saker som du finner oppe i høyre marg på denne siden.

Utøvere og NAFKAM

Arbeidsgruppen for akupunkturutdanning ble ledet av avdelingsdirektør Harald E. Hauge i Sosial- og helsedirektoratet.

Arbeidsgruppen for homøopati ble ledet av direktoratets rådgiver Vegard Nore.

De andre deltagerne i arbeidsgruppene har vært utøverorganisasjoner, Utdannings- og forskningsdepartementet og Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM).

Opplæring i medisinske basalfag

- Det er mange brukere innen alternativ medisin og det er viktig at pasientsikkerheten ivaretas. For Sosial- og helsedirektoratet har det vært særlig viktig at utdanningene i alternative behandlingsformer som akupunktur og homøopati inneholder tilstrekkelig opplæring i medisinske basalfag, samt veiledet praksis, skriver direktoratet.

- Derfor er vi glade for at det er enighet med organisasjonene om dette, sier Harald E. Hauge.

Vitenskap og etikk…

Forslagene til standardiserte utdanninger inneholder også anbefalinger om opplæring i vitenskap, etikk, kommunikasjon og samfunnsfag, i tillegg til teori og praksis i terapispesifikke fag.

Utdanning i homøopati og akupunktur foregår per i dag på private høgskoler.

- For å kvalitetssikre anbefales høgskolene å søke om akkreditering hos Nasjonalt organ for kvaliteten i utdanningen (NOKUT), skriver Sosial- og helsedirektoratet.

Lenker:

Sosial- og helsedirektoratet (word-fil): Utredning om utdanning i akupunktur
Sosial og helsedirektoratet (word-fil): Utredning om utdanning i homøopati
Sosial- og helsedirektoratet: Enighet om utdanningsstandarder for akupunktur og homøopati
Helse- og omsorgsdepartementet: Ny utgreiing foreslår utdanningsstandardar for akupunktur og homøopati

Powered by Labrador CMS