Vær forsiktig med alkoholinntaket, er oppfordringen fra forskerne. (Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix)
Vær forsiktig med alkoholinntaket, er oppfordringen fra forskerne. (Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix)

Ikke drikk mer enn én drink om dagen

Anbefalte grenser for alkoholinntak er altfor høye i mange land, slår en omfattende studie fast. Ifølge forskerne bør man maks drikke én drink om dagen i snitt.

Publisert

Studien ble publisert i det medisinske tidsskriftet Lancet torsdag. Den baserer seg på tall fra 83 forskningsprosjekter i 19 land, som har fulgt over 600 000 mennesker som drikker alkohol.

Konklusjonen er at folk som drikker mer enn sju alkoholenheter i uken kan forvente å dø tidligere enn de som drikker mindre.

– Det vi sier, er at om du er bekymret for levetiden din, så ikke drikk mer enn sju drinker i uken, sier alkoholforsker David Jernigan ved John Hopkins University.

I Norge har myndighetene ingen offisielle anbefalte grenser for alkoholinntak, men Helsedirektoratet slår fast at man «ikke bør drikke alkohol for helsens skyld». De advarer både om langsiktig og kortsiktig helserisiko.

I USA anbefaler myndighetene kvinner til å ikke drikke mer enn sju drinker i uken, mens grensen er på 14 drinker for menn. Canada og Sverige har lignende grenser. Andre land, som Spania og Romania, har satt den øvre grensen for menn ved 20 drinker i uken.

Forskerne fant høy risiko for slag, hjertefeil og andre problemer i gruppen som ble klassifisert som tunge drankere. Dette kan trolig knyttes til at alkohol kan øke blodtrykket og kolesterolnivået, ifølge forskerne.

Interessant nok hadde de tunge drankerne lavere risiko for å få hjerteinfarkt, men den positive effekten av dette ble «spist opp» av de andre risikoene. Dermed er effekten av å drikke mer enn sju drinker i uken mer negativt enn positivt, sier Angela Wood ved universitetet i Cambridge i England, som har ledet studien.