- Ett glass kan skade fosteret

Risikoen for spontanabort øker markant hvis en gravid kvinne drikker selv små mengder alkohol, tyder en stor dansk undersøkelse på.

Kun to enheter i uken kan øke risikoen for spontanabort med hele 50 prosent, mens fire enheter fordobler risikoen, ifølge den nye studien.

– Det er ikke overraskende at alkohol er skadelig, men det er overraskende at så små mengder øker risikoen så mye, sier Anne-Marie Nybo Andersen, professor i sosial epidemiologi ved Københavns Universitet og en av forskerne bak undersøkelsen.

– Da vi gikk i gang med undersøkelsen, ville jeg gjerne vise det motsatte – at man godt kan drikke litt alkohol under graviditeten, forteller hun.

– Det var det vi forventet å finne ut. Derfor er resultatet svært overraskende og uventet, sier hun.

Omfattende studie

Undersøkelsen er foretatt blant 91 843 gravide kvinner.

Nesten en tredel av alle kvinner som var gravide i Danmark i perioden 1996–2002 deltok i undersøkelsen, hvor det også er tatt høyde for andre viktige faktorer, som mors alder, røyking og sosial status.

– Vi har vært nøye med å ta høyde for alle mulige feilkilder, og derfor tror vi faktisk at undersøkelsen gir et riktig bilde, sier Andersen.

Ikke lenger tvil

Det har inntil nå vært uvisst og omdiskutert om et enkelt glass vin kunne ha noen betydning for fosterets overlevelsesevne.

Tidligere vitenskapelige undersøkelser har gitt forskjellige resultater. Danske myndigheter anbefaler at man ikke drikker i det hele tatt under graviditeten, men en undersøkelse foretatt blant praktiserende leger har tydet på at de mener at man godt kan drikke litt.

Men Anne-Marie Nybo Andersen er ikke lenger i tvil:

– Man bør ikke drikke noe når man prøver å bli gravid, og når man er i de første fire månedene av graviditeten. Jo kortere tid man er på vei, jo større er risikoen for abort, sier hun.

– Når man er fire måneder på vei, viser undersøkelsene våre at det ikke er økt risiko for dødfødsler, men vi kan jo ikke garantere at det ikke påvirker fosteret på andre måter. Derfor er rådet mitt at hvis man skal drikke, skal man nøye seg med én alkoholenhet, og den skal drikkes langsomt, slik at konsentrasjonen av alkohol i blodet forblir så lav som mulig.

Vanlig problem

Spontanabort er forholdsvis utbredt, og kan være en traumatisk opplevelse for foreldrene.

– I utgangspunktet er risikoen om lag 10 prosent. Hvis man drikker 1–2 alkoholenheter om uken stiger risikoen til 15, forteller Andersen.

– Derfor er dette viktig forskning. Det har stor betydning for gravide kvinner, og det kan ha stor betydning i et folkehelseperspektiv.

En del tar seg kanskje et glass for å skjule at er gravide. (Foto: iStockphoto)
En del tar seg kanskje et glass for å skjule at er gravide. (Foto: iStockphoto)

Undersøkelsen er publisert i det internasjonale tidsskriftet International Journal of Epidemiology.

Referanser:

Moderate alcohol intake during pregnancy and risk of fetal death, International Journal of Epidemiology; doi: 10.1093/ije/dyr189

Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS