Khat kan drepe celler i munnen

Tygging av rusmiddelet khat kan skade og drepe slimhinner i munnen, viser en doktoravhandling ved Haukeland Universitetssykehus.

Bunter med rusmiddelet khat. (Foto: Wikipedia Commons)
Bunter med rusmiddelet khat. (Foto: Wikipedia Commons)

Khat er et mildt narkotisk stoff som brukes hyppig i land som Somalia og Yemen og eksilmiljøer i andre land, inklusive Norge.

Stoffet er forbudt i Norge, men tillatt i mange andre land, som Storbritannia og Nederland.

Khat tygges og holdes i munnen - og kan sammenlignes med skråtobakk, og det har vært bekymring for at stoffet kan føre til kreft i munnhulen.

Celleforandring

En fersk doktorgradsavhandling fra Haukeland Universitetssykehus viser at eksponering for khat kan føre til celleforandring og at celler i slimhinnene i munnen dør.

Funnene gir ikke grunnlag for å slå fast at khat fører til kreft, men gir ny kunnskap om mulige forbindelseslinjer.

Den kenyanske forskeren Ochiba Mohammed Lukandu, som står bak avhandlingen, sier at målet har vært å få mer kunnskap om effektene av khat i munnhulen.

I hans hjemland er khat legalt og brukes av en liten prosentandel av befolkningen. Planten dyrkes og eksporteres til andre land.

Ochiba Mohammed Lukandu.(Foto: Universitetet i Bergen)
Ochiba Mohammed Lukandu.(Foto: Universitetet i Bergen)

- Målet med denne undersøkelsen var ikke å finne om khat fører til kreft, men få økt kunnskap om effekten på cellene i munnhulen.

- Funnene viser at khat kan drepe celler eller får dem til å oppføre seg annerledes enn normalt. Tidligere er det kjent at prøver fra khatbrukere kan vise celleforandringer i munnen, men det har ikke vært kjent om dette skyldes khat eller andre årsaker, sier Lukandu.

Oftere kreft

Han disputerer for doktorgraden ved Det medisinsk-odontologiske fakultetet ved Universitetet i Bergen fredag.

Det finnes også enkelte studier som viser at khatbrukere har overhyppighet av kreft i munnhulen, men det mangler studier som kan forklare hvilke sammenhenger som foreligger.

Undersøkelsen er gjort ved laboratoriestudier og kunstig gjenskapelse av slimhinne i lab. Lukandu sier at virkningen av khat er ganske moderat, og antar at inntak av tobakk gjennom tygging har en sterkere effekt.

Han antar at khat må brukes svært ofte - kanskje så ofte som daglig - for å føre til skader i munnhulen. På den annen side er daglig tygging av khat ikke uvanlig om man først er bruker.

Forebygging

- I Kenya er det oppmerksomhet rettet mot negative effekter av khat, men mest i forhold til faren for hjerte- og karsykdommer, psykisk helse og reproduksjon, sier han.

Lukandu har profesjonsutdanning som tannlege, men arbeider nå i Helsedirektoratet i Kenya innenfor forebygging av kreft.

- I Kenya er det nå en økende bevissthet om behovet for å forebygge kreft, sier Lukandu.

Han sier at arbeid med forebyggende tiltak mot kreft, som å begrense røyking, går langsomt. Men at debatten er i gang. Innsats mot khat står imidlertid ikke først på dagsordenen.

Referanse:

Lukandu, Ochiba Mohammed: Toxicity of Khat on normal human oral cells. Doktoravhandling Universitetet i Bergen 2008.

Powered by Labrador CMS