Rus med varig inntrykk

14 måneder etter at de tok hallusinerende stoffer i kontrollerte forsøk, oppleves rusen fortsatt som svært meningsfull blant deltakerne. Nå vil forskere gi hallusinerende stoffer også til kreftpasienter.

Det opprinnelige forsøket, som har måttet tåle kritikk, fant sted ved Johns Hopkins University i Baltimore, USA.

36 personer, med en gjennomsnittsalder på 46 år og uten tidligere erfaringer med hallusinogener, ble gitt en kraftig dose med psilocybin.

Psilocybin er det aktive stoffet i blant annet fleinsopp, og har en grundig dokumentert, hallusinerende virkning.

Observatører og fagfolk

I forbindelse med det opprinnelige forsøket, understreket forskerne at deltakerne ble gitt psilocybin i svært kontrollerte og trygge omgivelser.

Blant annet var det hele tiden fagfolk og observatører til stede.

Det ble også nøye vurdert om deltakerne hadde et godt utgangspunkt for å ta hallusinogener.

Positivt inntrykk

Nå foreligger en ny studie, der forskerne har undersøkt deltakernes syn på rusopplevelsen, drøyt ett år etter forsøket.

Ifølge studien har rusopplevelsen etterlatt seg et svært positivt inntrykk hos de fleste, skriver nettutgaven til tidsskriftet Science.

Studien er publisert i Journal of Psychoparmacology.

Ranger som viktigste hendelse

Over halvparten av deltakerne rangerer rusopplevelsen som en av de fem viktigste hendelsene i livet.

64 prosent svarer også at rusen det hallusinerende stoffet fremkalte, har ført til økt livskvalitet og lykkefølelse.

- Det er bemerkelsesverdig at forsøket over ett år etter, fortsatt rangeres med opplevelser som det å få sitt første barn, kommenterer psykofarmakolog Roland Griffiths ved John Hopkins University.

Kritikken mot studien

Det har tidligere vært reist kritikk mot deler av metodikken i det opprinnelige forsøket.

Forskerne rekrutterte frivillige ved å dele ut flygeblader. De satte også som et kriterium at deltakerne måtte ha en spirituell erfaring eller interesse, for eksempel fra religiøse samfunn eller meditasjon.

Kritikere av studien har innvendt at disse personene kan ha stilt med spesielle forventninger til rusopplevelsen, eller at spesielle, tidligere erfaringer kan ha innvirket for mye.

Religion og rus

Forskerne, på sin side, er nettopp interesserte i mulige paralleller religiøsitet og spiritualitet, og rus fremkalt av hallusinerende stoffer.

- Studien viser at stoffene kan fremkalle erfaringer som ellers knyttes til bønn og meditasjon. Dette kan igjen hjelpe oss til å forstå nevrobiologiske reaksjoner knyttet til religiøse og spirituelle opplevelser, kommenterer Roland Griffiths i Science.

Han ønsker også å utføre forsøk med ateister og agnostikere, for å kartlegge om de vil få en annen rusopplevelse, enn religiøse og spirituelt orienterte mennesker.

Rus til kreftpasienter

Men aller først planlegger Griffiths og kollegene hans å gi psilocybin til mennesker med kreft.

Enkelte studier fra 1960- og 1970-tallet, før bruk av hallusinerende stoffer ble sterkt stigmatisert, antydet nemlig at LSD kan gi lindring til kreftpasienter som er døende.

I dag blir slike pasienter gjerne tilbudt sterke, smertestillende medisiner, og antidepressiva eller beroligende medikamenter.

- Men kanskje kan bruk av hallusinogener kunne endre pasientenes oppfatning av døden. Dermed vil de også kunne få en bedre livskvalitet, fordi de ikke trenger å sløves ned med beroligende medikamenter, kommenterer psykofarmakolog David Nichols.

Forskerne er nå i ferd med å rekruttere frivillige kreftpasienter til en slik studie.

Det er for øvrig kjent at bruk av psilocybin kan føre til alvorlige angst- og panikkanfall, og kanskje utløse latente psykoser hos utsatte personer.

Lenker:

Les saken i Science

Referanse: 

R R Griffiths, W A Richards, M W Johnson, U D McCann og R Jesse. Mystical-type experiences occasioned by psilocybin mediate the attribution of personal meaning and spiritual significance 14 months later. Journal of Psychopharmacology, 1. juli 2008. doi:10.1177/0269881108094300

Powered by Labrador CMS