Alkoholfritt øl beskytter mot kreft

For mye alkohol øker kreftfaren. Alkoholfritt øl ser imidlertid ut til å minske kreftfaren. Hvorfor er foreløpig en gåte.

Noen kreftformer skyldes kjemikalier som finnes i stekt fisk og kjøtt, og som ødelegger DNA. Slike kjemikalier kalles hetereosykliske aminer.

New Scientist melder om en japansk studie av skadevirkningene av slike kjemikalier.

Sakae Arimoto-Kobayashi og hans team ved Okayama University foret mus med hetereosykliske aminer.

Utrolig effekt

Det viste seg at skadene i lever, lunger og nyrer ble redusert med opp til 85 prosent når musene drakk alkoholfritt øl i stedet for vann.

Arimoto-Kobayashi tror denne helbredende virkningen skyldes en foreløpig uidentifisert bestanddel i øltypene lager og stout som hindrer aminene i å binde seg til DNA.

Hvis man kan finne ut hva det er som skaper denne beskyttende effekten, så kan det bli mulig å brygge øl som inneholder spesielt mye av denne beskyttelsen.

"Nei, øl i store mengder er fremdeles ikke sunt!"
"Nei, øl i store mengder er fremdeles ikke sunt!"

Finn den helbredende bestanddelen!

Det kan også bli mulig å tilsette denne beskyttelsen i mat.

I følge New Scientist har høyt alkoholforbruk skylden for omtrent 6 prosent av all kreft i vestlige land.

Moderat alkoholkonsum ser ut til å redusere forekomsten av hjertesykdommer.

Hva med vanlig øl?

Arimoto-Kobayashis mus drakk alkoholfritt øl, og det er derfor foreløpig uklart om moderat konsum av vanlig øl også kan gi en viss beskyttelse mot kreft.

- Det totale bildet av fordeler og ulemper ved vanlig øl er fremdeles til vurdering, sier Arimoto-Kobayashi til New Scientist.

Lenke:

Mystery compound in beer fights cancer(New Scientist issue 2483, 22 January 2005, page 17)

Kreft

Aminer

Øl

Beer

Powered by Labrador CMS