Ungdom drikker mindre

Ungdom drikker mindre alkohol og færre unge har prøvd narkotika, viser årets ungdomsundersøkelse fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS).

På begynnelsen av 1990-tallet drakk ungdom i gruppen 15 - 20 år gjennomsnittlig tre liter ren alkohol i året. I fjor og forfjor steg konsumet dramatisk til fem liter mens 2002-undersøkelsen viser en tilbakegang til 4,5 liter.

Også andelen unge som oppgir å ha brukt ulike narkotiske stoffer, har sunket. I 1999 hadde 18 prosent prøvd cannabis, og i 2000 var tallet 19 prosent. Men i fjor var tallet nede i 17 prosent, og i år fortsetter nedgangen til 15 prosent på landsbasis.

"Astrid Skretting. (Foto: SIRUS)"
"Astrid Skretting. (Foto: SIRUS)"

- Resultatet av undersøkelsen er gledelig, men overraskende og vanskelig å forklare, sier SIRUS-forsker Astrid Skretting til Aftenposten. Hun synes det hadde vært lettere å forklare tallene dersom det hadde vært en økning fra i fjor.

Dette er et begrenset funn i en begrenset aldersgruppe. Det er altfor tidlig å si om nedgangen representerer en varig endring i utviklingen, eller om dette skyldes mer tilfeldige forhold, påpeker Skretting.

(NTB)