- Akuttbehandling bør bedres

Dagens akuttjeneste for unge hjertepasienter har et forbedringspotensial, mener seksjonsoverlege ved Ullevål universitetssykehus.

- 30-40-åringer med hjerteinfarkt er fortsatt sjeldne fugler. Derfor kan det være vanskelig for legene å tenke på det. Men: Det er viktig at de har det i tankene, selv om symptomene ikke er så klare, sier overlege Arild Mangschau ved hjerteovervåkingen på Ullevål universitetssykehus til Dagbladet.

Fra 2001 TIL 2006 mottok norsk pasientskadeerstatning (NPE) 17.442 saker. NPE mottok 286 erstatningskrav knyttet til kommunal legevakt i perioden. Totalt ble det utbetalt 14 millioner kroner i erstatning til pasienter som har fått medhold i behandlingssvikt ved legevakten.

40 år gamle Eivind Lorgen døde i fjor, to dager etter at han ble sendt hjem fra legevakta etter hjerteinfarkt. Lorgen fikk med seg smertestillende medisiner, men det ble ikke målt blodtrykk eller tatt EKG. Nå søker Lorgens samboer erstatning.

- Jeg er ikke bitter og jeg klarer meg økonomisk. Men det er forferdelig at Eivind døde etter at legene ikke hørte på ham, sier hun til avisen.

Lars Tore Nerbøvik som er vikarierende kommunelege og faglig ansvarlig for legevakta i Ørskog i Møre og Romsdal, sier til avisen at han mener Lorgen fikk en forsvarlig behandling.

Ifølge tall fra Tidsskrift for Den norske lægeforening i fjor, skjer de fleste feilbehandlinger hos legevakta på kveldstid og i helger.

Prosjektleder Jørgen Holmboe i Helsetilsynet sier legevakttjeneste er en krevende aktivitet for legen, og at risikoen for feil er større enn vanlig.

(NTB)