HIV-epidemi i Oslos homsemiljø

- Så langt har vi påvist at mer enn 40 homoseksuelle menn ble smittet i Norge i 2003. Så mange i løpet av ett år har vi aldri tidligere registrert. Derfor mener vi at situasjonen nærmest kan kalles et utbrudd, sier Øivind Nilsen ved Folkehelseinstituttet.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

- Den urovekkende tendensen fra i fjor fortsetter, sier Nilsen, som er rådgiver ved Folkehelseinstituttets Avdeling for infeksjonsovervåkning.

Tallet på HIV-smittede øker generelt, men det knytter seg mest oppmerksomhet til tallene for homofile nysmittede. I fjor var det en kraftig økning blant homofile i Oslo, og alt tyder på at utbruddet fortsetter.

Nylig smittede

Nilsen frykter at tallene for nyoppdagede HIV-smittede blant menn som har sex med menn blir enda større enn i fjor.

Folkehelseinstituttet rapporterer at det er vanlig å teste seg forholdsvis ofte i de homofile miljøene i Norge. Derfor har de aller fleste homofile som får HIV-diagnosen blitt smittet ganske nylig. Dette bekrefter at det er snakk om en omfattende spredning av HIV i et forholdsvis lite miljø.


 

- 57 menn som har sex med menn ble HIV-diagnostisert i 2003. Av disse var minst 31 smittet i 2003, de fleste i Oslo. Av de 23 tilfellene blant homoseksuelle menn meldt i 2004, er minst 12 smittet i 2003. Vi har da så langt påvist at mer enn 40 homoseksuelle menn ble smittet i 2003. I tillegg må vi jo regne med at det forstsatt kan være nysmittede der ute som enda ikke har testet seg, sier Nilsen i en pressemelding fra Folkehelseinstituttet.

Ubeskyttet sex

Årsaken til den kraftige økningen er fortsatt uklar, men Nilsen mener det er mye som tyder på at flere har mer ubeskyttet sex. Dette underbygges av tallene for andre kjønnssykdommer, som gonoré og syfilis. Begge disse sykdommene har økt kraftig de siste årene - et typisk tegn på økt risikoadferd.

Personer med gonoré eller syfilis kan også mye lettere bli smittet av HIV. En økning av HIV-tallene har derfor lenge vært fryktet.

Så langt i 2004 er det meldt 90 nye HIV-diagnoser i Norge. Av disse er 58 heterofile, hvorav 14 er norske, mens de øvrige er innvandrere. I tillegg er det oppdaget HIV hos 23 homofile og ni injiserende stoffmisbrukere.

- Kan forvente nærmere 270 tilfeller

I tillegg kjenner Nilsen til enda 25 tilfeller der han venter på å motta meldingsskjema. Til sammen blir dette 115 nyoppdagede HIV-positive i løpet av årets første fem-seks måneder.

- Holder denne tendensen seg, kan vi forvente nærmere 270 tilfeller totalt i løpet av 2004. Det vil være et langt høyere tall enn vi noen sinne har hatt. Til sammenligning hadde vi 238 diagnoser i 2003, og 205 i 2002, sier Nilsen.

Han presenterte tallene i forbindelse med årets Smitteverndager på Folkehelseinstituttet.

Lenker:

Folkehelseinstituttet: Fortsatt økende HIV-tall

Powered by Labrador CMS