Postdoktor Tore Wig med Gullmedaljen. (Foto: Hanne Iglebæk Christensen)
Postdoktor Tore Wig med Gullmedaljen. (Foto: Hanne Iglebæk Christensen)

Tore Wig får Kongens Gullmedalje

Nylig var postdoktor Tore Wig fra Institutt for Statsvitenskap ved Universitetet i Oslo i audiens hos H. M. Kongen. I 15 minutter satt Wig på Slottet og snakket med H.M. Kongen om demokratiutvikling i Afrika.

Anledningen var at Wig i år ble tildelt Hans Majestet Kongens Gullmedalje for sin avhandling Beyond the Civil Democratic Peace: Subnational Political Institutions and Internal Armed Conflict.

Gullmedaljen tildeles hvert år en fremragende, yngre forsker for et vitenskapelig arbeid bedømt ved Universitetet i Oslo.

Komiteen skriver i sin begrunnelsen for tildelingen at avhandlingen utgjør et teoretisk og empirisk signifikant bidrag til forskningsfeltet.

Doktorgraden handler om borgerkriger i Afrika og om hvordan ulike typer lokale politiske institusjoner påvirker konfliktmønstre. Nye data fra de siste årene har nå gjort denne forskningen mulig.

- Jeg valgte dette temaet fordi jeg syntes det var mer spennende å se på lokale variasjoner, enn å gjøre det samme som alle har gjort i mange år, nemlig å beskrive sammenhengen nasjonalt, mellom demokrati og risikoen for konflikt. Jeg ville gjøre noe nytt, sier Wig. 

Powered by Labrador CMS