Store babyer blir mer intelligente resten av livet, viser ny dansk forskning. Babyer som veier mellom 3,5 og 4 kilo ved fødselen, har gjennomsnittlig den høyeste intelligensen.

Nyfødte på 3,5 til 4 kilo har høyest IQ som voksne

Ny forskning fra Danmark viser at babyer som veier mellom 3,5 og 4 kilogram ved fødselen, statistisk sett har høyere IQ resten av livet. 

30.6 2017 04:00

En stor dansk studie finner en kobling mellom menneskers vekt ved fødselen og intelligensen resten av livet.

Studien viser at babyer som ved fødselen veide mellom 3,5 og 4 kilo (i den tunge enden av normalvekten), i gjennomsnitt blir de mest intelligente voksne.

Babyer som ved fødselen veide under 2,5 kilo, har den laveste IQ-scoren.

– Vi definerer normalvekt som fra 2,5 til 4 kilo. Personer som ved fødselen lå i den høye enden av spekteret, blir mer intelligente som voksne. Men hvis vekten kommer over 4 kilo, går det den andre veien igjen, forteller førsteamanuensis Trine Flensborg-Madsen fra Enheten for Medisinsk Psykologi ved Københavns Universitet.

Den nye studien er nylig publisert i det tidsskriftet Pediatrics.

Seks IQ-poeng i forskjell

Flensborg-Madsens forskning viser en lineær sammenheng mellom intelligens og vekten ved fødsel.

Jo mer du veide som nyfødt, jo mer intelligent blir du som voksen – i gjennomsnitt.

Denne sammenhengen starter ved en fødselsvekt på under 2,5 kilo og fortsetter opp til 4 kilo.

Etter fire kilo begynner intelligensen å falle igjen.

Gjennomsnittlig har befolkningen en intelligenskvotient (IQ) på omkring 100, og den nye studien viser:

 • At personer som veide under 2,5 kilo ved fødselen, har en gjennomsnittlig IQ på omkring 96.
 • For personer som veide mellom 3,5 og 4 kilo ved fødselen, er tallet 102.
 • Blant personer, som veide over 4 kilo ved fødselen, er tallet litt under 102.

– Det betyr ikke at alle som veide under 2,5 kilo ved fødselen, er mindre intelligente enn alle dem som veide mellom 3,5 og 4 kilo. Men vi finner en klar sammenheng som er verdt at tenkte over, sier Flensborg-Madsen.

Forskeren forteller at andre studier også har funnet lignende resultater, men at den nye studien er den største og mest omfattende av sitt slag.

Også mer intelligente etter 50 år

Sammenhengen mellom fødselsvekt og intelligens ser ut til å vare hele livet.

Flensborg-Madsens forskning viser i hvert fall at den gjelder når personene når femtiårsalderen.

Studien er utført på personer som ble født mellom 1959 og 1961. Fortsatt ser forskerne den tydelige sammenhengen.

Den nye studien er det første av sitt slag som dekker en så lang tidsperiode.

– Det unike i studien vår er at vi har oppfølgingsdata fra en så lang periode. Det er interessant å se at sammenhengen fortsetter å være så tydelig hele livet. Miljøtilpassing senere i livet kan altså ikke rette det opp, sier Flensborg-Madsen.

Sammenheng vist før

Vera Ehrenstein, professor ved Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet, nikker gjenkjennende til resultatene.

Hun har ikke deltatt i den nye studien, men jobber selv med sammenhengen mellom intelligens og fødselsvekt.

– Andre studier har vist en slik sammenheng, og vi vet at intelligens ikke endrer seg så mye fra barndommen til 60-årsalderen, sier Ehrenstein.

Hun håper at forskere nå prøver å finne ut hvorfor denne sammenhengen i det hele tatt finnes.

– Intelligens er et mål for utdannelse og hvor godt folk klarer seg i livet. Derfor er det interessant at fødselsvekt spiller denne rollen. Men vi må finne ut hva sammenhengen er. Skyldes det at foreldrenes IQ påvirker både barnets fødselsvekt og barnets intelligens, eller skyldes det noe annet? Det gir ikke den nye studien noe svar på, sier Ehrenstein.

Røyking kan gi små babyer

Trine Flensborg-Madsen tror sammenhengen skyldes bakenforliggende årsaker som påvirker både fødselsvekt og intelligens. Det kan for eksempel være morens kosthold.

– Kanskje er det et uttrykk for om kroppen, og dermed også hjernen, har fått det den trengte under graviditeten, spekulerer Flensborg-Madsen.

Hun mener foreldre bør tenke over hva som kan påvirke fødselsvekten til barna.

I den sammenhengen er røyking en stor synder.

– Fødselsvekten reduseres av røyking, så gravide bør ikke røyke, sier Flensborg-Madsen.

Ingen andre koblinger er like sterk

Hun forteller at koblingen mellom intelligens og fødselsvekt er veldig sterk.

Utover foreldres intelligens og sosial klasse er det ikke funnet mange faktorer som kan forklare like stor forskjell.

Det gjør studien enda mer tankevekkende.

– Hvis vi forestiller oss at den gjennomsnittlige intelligensen blant personer i Danmark falt med seks poeng, som er forskjellen på den sammenhengen vi finner i studien vår, ville det bety enormt mye for hele samfunnsstrukturen vår, for intelligens har innflytelse på blant annet utdannelses- og arbeidsmuligheter. Derfor er det interessant at vi finner den sammenhengen vi gjør, sier Flensborg-Madsen.

Den nye studien baserer seg på data fra den såkalte Mor og Barn-undersøkelsen fra Rigshospitalet i København.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Annonse

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

 1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
 2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
 3. Vi anbefaler at du skriver kort.
 4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
 5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
 6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
 7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
 8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Historien kort

Barn som veier i den høyden ende av normalvekten ved fødselen, blir gjennomsnittlig mer intelligente som voksne.

Virkningen varer resten av livet.

Forsker advarer mot at røyking gir mindre babyer.

4696 dansker med i studie

I studien inngår 4696 personer som ble født ved Rigshospitalet mellom 1959 og 1961, og fødselsvekten er kjent av forskerne.

Barna fra Rigshospitalet har senere tatt en intelligenstest da de var 28 år gamle og igjen ved 50-årsalderen.

Mennene tok også en intelligenstest da de ble kalt inn til sesjon.

Ved å sammenligne personenes fødselsvekt med intelligensen i de tre intelligenstestene kunne forskerne finne sammenhengen og se at den ikke bare fantes tidlig i livet, men fortsatte gjennom livet.

Emneord

Annonse

Annonse