Unge mennesker virker kanskje selvopptatte når man ser ta bilder av seg selv eller legge ut artikler på Facebook. Men det er en misforståelse, påpeker flere forskere. Bak den polerte fasaden kjemper de for å leve opp til samfunnets ofte urimelige krav, mener forskerne.

– Dagens ungdom er ikke narsissister – de er presset

Narsissistiske, urealistiske «curlingbarn». Vi snakker ofte nedlatende om ungdomsgenerasjonen, men de vanlige betegnelsene passer ikke og kan gjøre at vi svikter de unge, mener flere forskere på området.

19.6 2017 04:00

«Meg-generasjonen», «curlingbarn», «YouTube-generasjonen» og «generasjon prestasjon».

Slike betegnelser er dagens unge etter hvert vant til å høre.

Men den ofte nedlatende beskrivelsen kan bidra til at vi svikter de unge, fordi de blir misforstått, mener Noemi Katznelson, som er leder Center for Ungdomsforskning (CEFU) i Danmark.

– De unge beskrives ofte på en nedlatende måte, for eksempel som narsissistiske, urealistiske og drømmende, men vi svikter dem når vi ikke tar dem alvorlig og prøver å forstå dem. Vi svikter også læringskulturen i utdanningssystemet, som domineres av prestasjon i stedet for læring, sa hun nylig på en konferanse arrangert av CEFU.          

– Prøver å leve opp til samfunnets krav

Årsaken til at mange unge i omtales som narsissister og prestasjonsfokuserte, handler om kravene fra samfunnet, mener Katznelson.

– De skal helst være unike, nysgjerrige, målrettede, innovative, avholdende, hardtarbeidende, sosialt kompetente, se bra ut, være veltrente og ha et morsomt liv, sier hun.

– Derfor «skal» de nærmest ha fokus på seg selv og samtidig på å prestere for å kunne leve opp til de kravene samfunnet setter. Det kan føre til at de blir feiltolket som selvopptatte. 

Selvforherligelse og ansvarsfraskrivelse

De mange negative betegnelsene for den nye ungdomsgenerasjonen har ikke rot i forskning, mener Kristoffer Chelsom Vogt, som er postdoktor ved sosiologisk institutt ved Universitetet i Bergen.

Han påpeker, på bakgrunn av sin forskning innen familie og utdanning, at udokumenterte generaliseringer, der man bare ser på handlinger og ikke på hva som ligger bak, kan få negative konsekvenser.

– De som sier «vi var i hvert fall ikke sånn da vi var unge, og de er selvsentrerte curlingbarn eller for prestasjonsfokusert», står i fare for å bli selvforherligende og blinde for at konteksten for de unge i dag er veldig annerledes, sier Vogt.

Når man generaliserer over en hel generasjon, fører det til ansvarsfraskrivelse, mener Vogt:

– Det er jo de eldre aldersgruppene i samfunnet som har skapt betingelsene som unge mennesker forsøker å leve under i dag, sier han.         

Underlagt større press

Generalisering av en hel ungdomskultur holder sjelden stikk. For å forstå de unge bør vi se på den historiske perioden de lever i, spesielt aspekter som ulikhet og kjønn, utdyper han.

Han henviser til resultatene i en fortsatt upublisert studie der han og professor Ann Nilsen har intervjuet tre generasjoner i 23 norske familier.

De unge, i motsetning til foreldre og besteforeldre, opplever at «skolen krever mer, utdanning tar lengre tid, utdanningsvalg er forventet av alle, karakterer er mer avgjørende, det er mer stress og et vanskeligere arbeidsmarked, særlig hvis man ikke har utdanning.»

Derfor handler de unge i dag annerledes enn tidligere generasjoner. De er veldig bevisste på seg selv og de kravene samfunnet stiller, mener Katznelson.

– Mange ungdommer opplever at de hele tiden må arbeide for å leve opp til samfunnets til tider urimelige krav. De skal vite mer, være mer sosiale, se familiene sine oftere og ha flere fritidsinteresser. Vi skaper et farlig stress hos de unge ved å proppe dem inn i systemer og ved hele tiden å måle prestasjonene deres, avslutter hun.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse

Historien kort

Ungdommen i dag blir ofte kategorisert som en selvopptatt generasjon som vil prestere.

Men vi svikter de unge når vi ikke tar dem alvorlig. Vi må sette atferden i kontekst, mener forskere.

Foreldre- og bestforeldregenerasjonene kan havne i selvforherligelse og ansvarsfraskrivelse når de tror at sin egen ungdom kan sammenlignes med det å vokse opp i dagens samfunn.

Emneord