En søster eller en bror kan bidra til at du får større inntekt som voksen. Det viser en svensk studie.

Du kan bli rikere av å ha et søsken

Å ha en søster eller en bror kan bidra til at du får bedre inntekt når du blir voksen. At foreldrene dine skiller seg får ingen økonomisk betydning for deg.

18.12 2016 04:00

– Å ha ett søsken kan bli en fordel for økonomien din som voksen.

– Men flere søsken er derimot negativt, iallfall om familien er fattig, sier den svenske sosiologen Frida Skog.

Fra registre med data over svensker født i 1973 har hun studert hvordan det gikk med dem økonomisk senere i livet.


Den svenske sosiologen Frida Skog har brukt registerdata for å finne ut hvilke familier det kan lønne seg økonomisk å vokse opp i. (Foto: Umeå universitet)

Mest overraskende er at det ikke ser ut til å gi noen økonomiske fordel å vokse opp som enebarn, slik mange nok tenker seg.

Spesielt for barn fra familier med dårlig økonomi, later det til å være en fordel å ha ett søsken. Spesielt fordelaktig er det å være eldst av to søsken.

Flere enn to søsken gir dårligere økonomi

Består søskenflokken av flere enn to søsken, snur det imidlertid til å bli en ulempe. Det blir ikke bare trangere kår for familien i barneårene, men barna tjener også mindre som voksne.

Ulempen ved å være flere enn to søsken reduseres om aldersforskjellen på barna er liten.

– Det kan skyldes at søsken som er nær hverandre i alder kan gi hverandre mer støtte i skolealder. Men det kan også skyldes at mammaene har større muligheter i yrkeslivet om barna ikke kommer så spredt, sier Frida Skog i en pressemelding fra Umeå universitet.

Vokser du opp i en rik familie, ja da betyr familiestørrelsen ikke noe som helst for din framtidige inntekt.

Skilsmisse betyr ingenting for økonomien

Forskeren finner også at foreldres skilsmisse på lang sikt ikke påvirker barna negativt økonomisk. Dette er noe overraskende, sier forskeren i et intervju med den svenske avisa Västerbottens-Kuriren.

Barna som har vokst opp i skilsmissefamilier, har altså ikke fått dårligere økonomi som voksne enn barna som har vokst opp sammen med begge foreldrene. Forskeren har justert dette funnet for størrelse på familien og familienes økonomi, likevel finner hun ikke noen forskjell på barn av skilte og ikke-skilte foreldre.

Om mor finner seg en ny partner, slår heller ikke det ut på barnets inntekt som voksen. Forutsatt at du ikke får flere enn ett halvsøsken.

Frida Skog har brukt tall og opplysninger fra dataregistre. Hun kan derfor slå fast at hvordan det har gått økonomisk i voksen alder med for eksempel enebarn født i 1973. Men denne type studie kan ikke si noe om hvorfor enebarn ikke får økonomisk gevinst. Mange ting kan spille inn. Det vil andre typer studier kunne svare på.

Kilde: 

Frida Skog: The Impact of Family Composition on Adult Earnings, doktorgrad ved Umeå universitetet, 2016

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse