Genfeilen BRCA2 er mest kjent for å øke risikoen hos kvinner for brystkreft og eggstokkreft. En studie hvor norske forskere har deltatt, viser at den samme genfeilen dramatisk øker risikoen for at røykere kan få lungekreft.

Brystkreft-genfeil rammer også røykere

Hver tredje røyker med en feil på genet BRCA2 får lungekreft.

26.8 2014 05:00

Røyker du, er det 15 prosent risiko for at du får lungekreft i løpet av livet. Dette er langt høyere risiko enn hos ikke-røykere. Har røykere i tillegg en feil i BRCA2 genet, øker risikoen for lungekreft til over 30 prosent.

– Det er 2-3 ganger så høy risiko for å få lungekreft blant disse røykerne som blant røykere uten den samme genfeilen, forteller overlege Elisabete Weiderpass til Kreftregisteret sin nettside.

Internasjonal studie

Weiderpass har deltatt i en internasjonal studie som har kunnet slå fast sammenhengen mellom BRCA2 og lungekreft.

Studien viser at røykere med BRCA2-genfeilen har betydelig økt risiko for å få plateepitelkarsinom, den vanligste formen for lungekreft. I alt 11 348 lungekreftpasienter i Europa har deltatt i studien.


Forsker Elisabete Weiderpass ved Kreftregisteret har vært med på denne studien.

Funnet har vakt oppsikt fordi det dreier seg om en genfeil som fra tidligere er kjent for å øke risikoen for brystkreft og eggstokkreft hos kvinner. 

Høy dødelighet

Lungekreft er en alvorlig kreftsykdom med svært høy dødelighet.

For flere kreftformer har utsiktene til overlevelse blitt stadig bedre. Men kreftforskere har dessverre ikke sett noen tilsvarende utvikling for lungekreftpasienter. 

I 2012 var sjansen for å leve fem år etter at man fikk konstatert lungekreft, 12,4 prosent blant menn og 17,9 prosent blant kvinner i Norge.

I Norge er lungekreft den kreftformen som tar flest liv. I alt 2185 nordmenn døde av sykdommen i 2011. Det var 1 av 5 kreftdødsfall.

 

Referanse:

Y. Wang et al: ”Rare variants of large effect in BRCA2 and CHEK2 affect risk of lung cancer”, Nat Genet, juli 2014. 

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse

Det er 2-3 ganger så høy risiko for å få lungekreft blant disse røykerne som blant røykere uten den samme genfeilen

Elisabete Weiderpass
Overlege

Genene BRCA1 og BRCA2

BRCA1 og BRCA2 gjør at kroppen kan produsere proteiner som settes inn i kampen mot kreftsvulster.

Kvinner med feil (mutasjoner) i et av disse to genene har betydelig økt risiko for å utvikle brystkreft. BRCA1 og BRCA2-genfeil er årsaken til 20-25 prosent av arvelig brystkreft og 5-10 prosent av all brystkreft. BRCA-relatert brystkreft dukker gjerne opp tidligere i livet enn annen brystkreft.

Genfeil i BRCA1 og BRCA2 er arvelig både gjennom kvinner og menn.

Mens noe over 10 prosent av alle kvinner får brystkreft i løpet av livet, er det over 50 prosent sannsynlighet for at en kvinne med BRCA-genfeil utvikler brystkreft.

Familier der det er kjent at kvinner har utviklet visse typer brystkreft, kan i dag få tilbud om gentesting for å se etter BRCA-genfeilene. Finner man genfeilen, er det flere muligheter for behandling.

 Kilde: National Cancer Institute

Emneord