Saken er produsert og finansiert av Handelshøyskolen BI - Les mer

Kunsten å få kvinner til å trives på jobben

Kvinner som opplever støtte fra sin nærmeste leder, vil ikke så lett se seg om etter noe annet å gjøre.

18.3 2017 04:00

En større virksomhet i en mannsdominert bransje ønsker å tiltrekke seg dyktige kvinnelige medarbeidere for å få en bedre kjønnsbalanse. Selskapet har investert store ressurser i å gjøre det mer attraktivt for kvinner å jobbe der.

Organisasjonen lyktes. Men enkelte av kvinnene valgte å slutte ganske raskt. For en hvilken som helst virksomhet innebærer det et betydelig tap om nyansatte, kvalifiserte medarbeidere takker for seg kun kort tid etter ansettelsen.

Feltstudie i mannsdominert bedrift

Organisasjonen utfordret forsker Gordana Abramovic til å finne svar på hva som kan blir gjort for ikke bare å tiltrekke seg dyktige kvinner, men også beholde dem over tid.

Abramovic intervjuet rundt 400 ledere og medarbeidere i den mannsdominerte bedriften som en del av sitt doktorgradsprosjekt om mangfoldsledelse på Handelshøyskolen BI. Rundt 40 av intervjupersonene er ledere, mens resten er kvinnelige medarbeidere og kollegaene deres.

Forskeren var spesielt opptatt av å utforske hva slags forhold kvinnene hadde til ledere og kollegaer. 

Må føle seg verdsatt

Studien viser at ledere spiller en avgjørende rolle for om kvinner opplever tilhørighet og føler seg inkludert på arbeidsplassen og dermed trives på jobben.

– Opplevd støtte fra nærmeste leder er en viktig positiv faktor for å holde på dyktige kvinner, sier Abramovic. Støtte fra kollegene, både menn og kvinner, betyr atskillig mindre enn den fra ledere.

Organisasjonsforskeren understreker at tilhørighet til arbeidsplassen handler om mye mer enn å føle seg som en del av et fellesskap.

– Det handler også om å oppleve seg som unik og bli verdsatt for sitt spesielle bidrag, understreker hun.

Råd til ledere

Organisasjoner som ønsker å få medarbeiderne til å trives, enten de er menn eller kvinner, må rekruttere og utvikle ledere som støtter sine ansatte.

Abramovic gir tre råd til ledere som ønsker å få medarbeiderne til å trives:

 • Vær genuint opptatt av den enkelte medarbeiders interesser.
 • Vis at du verdsetter medarbeiderens personlighet og unike bidrag.
 • Gi henne oppgaver der hun får brukt og utviklet sin kompetanse.

Husk også at det er medarbeideren som avgjør om lederen er en støttende leder.

Referanse:

Gordana Abramovic: Effective Diversity Management on the Line – Who and How? On the role of line managers in organisations with diverse workforce. Series of Dissertation - 08/2016. Handelshøyskolen BI. Sammendrag.

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

 1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
 2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
 3. Vi anbefaler at du skriver kort.
 4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
 5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
 6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
 7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
 8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse

Saker fra våre eiere

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Tidligere har det vært vanskelig å vite hvem som er i faresonen for akutt hjerteinfarkt. Nå kan blodprøver gi svaret på kort tid. 

Høgskolen i Oslo og Akershus

Er 0,999… med uendelig mange desimaler mindre enn 1 eller lik 1? Både folk flest og lærerstudenter svarer typisk det samme.

Universitetet i Oslo

Behandlingen er direkte rettet mot å redusere selvskading og selvmordstanker. Og den gir gode resultater.

Saker fra våre eiere

Universitetet i Oslo

For noen barn er det ekstra krevende med rop og skrik i skolegården, bøker som smelles igjen og stolbein som skraper mot gulvet.

NTNU

De over 65 år har like god effekt av operasjon for skiveprolaps i korsryggen sammenlignet med yngre pasienter.

Nordlandsforskning

Selskapet kan skyve svakstilte ut av utleiemarkedet, men også skape nye turistmål. Nå skal forskere finne ut hvilke konsekvenser Airbnb får i Norge.

Forskeren forteller:

Når ungdom presses til å drive med idrett, og voksne bestemmer hvordan de skal gjør det, da blir idrettsungdom lei. Men du kan unngå at barna dine mistrives, blir stresset og presterer dårlig på sikt.

Enkle grep kan føre til markante livsstilsendringer og få folk til å leve sunnere, ifølge dansk forskning.

Nordmenn har høy tillit til andre mennesker. Hvorfor det?

Polske arbeidere står alene, sårbare og maktesløse i Norge. Resultatet er ifølge en ny rapport at de behandles dårligere enn norske arbeidere ville akseptert.