Miljø

Du utsettes ikke bare for den farlige miljøgiften PCB i hjemmet. Via klærne dine kan det også følge med når du er ute.

Når det regner på bilveiene, renner en suppe av veistøv og miljøgifter ned i grøfta. Men hva skjer med dyrelivet der?

Mange milliarder kroner blir hvert år brukt til offentlig subsidiering av den minst miljøvennlige måten å reise på. 

Elvemuslingen har gitt perlepryd til kongekroner i lange tider, men er i dag sterkt utrydningstruet. Det er i muslingens ungdom vi finner den mest kritiske fasen.

Spør en forsker:

Kan mikroplast ende opp på middagstallerkenen? Og hvor mye av det finnes i havene våre? Dette vet vi – og dette vet vi ikke om mikroplast.