Miljø

På en ambisiøs liste over 100 klimatiltak troner kjøleskap og air condition på topp over verstinger vi må gjøre noe med.

Danske forskere kommer med presise tall for hvor mye mer miljøvennlig det er å spise insekter i forhold til kylling.

I Norrköpings undergrunn ligger nok ubrukt kobber til å produsere 30 000 biler. Foreløpig er det ingen som gjør noe med det, fordi det er mest praktisk å la det ligge.

Gamle dokument frå 800-talet syner store endringar i når kirsebærtrea i Kyoto blomstrar. - Ingen naturleg klimavariasjon, seier norsk klimaforskar.

I 2014 og 2015 fant Miljødirektoratet at miljøgiftnivåene i fisk fra Tyrifjorden var mye høyere enn i fisk fra Mjøsa og Randsfjorden. Hva skyldes det?