Samfunn

Men forskerne er usikre på om det er jodmangelen som fører til forsinkelser i hjerneutviklingen.

Mens kvinner har et noenlunde realistisk bilde av hvor fort de løper, smører mennene på.

– Det er diskriminerende at stemmene til de ansatte i tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Oslo teller mindre enn de vitenskapelige ansattes stemmer ved rektorvalg, hevder Elisabeth Semprini.