Samfunn

Sammenhengen rammer svenske menn, uavhengig av om de får jobb seinere.

– Da vi kom frem til resultatet, tenkte vi: «Å nei», sier forsker.

Det norske folket er derimot ikke så opptatt av religion sammenlignet med folk i resten av Europa. – Norge skiller seg klart fra verdioppfatningene vi finner i mange andre land, ifølge professor.

Om tenåringene hadde begynt på skolen senere om morgenen, ville samfunnet tjent milliarder av kroner. Og ikke minst ville det hindret dødsulykker i trafikken.