Samfunn

Fleire lesbiske og homofile muslimar lever ikkje ut legninga si, sjølv om dei bur i Vesten. Trass i at vestlege land er meir opne enn før, vart mange diskriminert både på grunn av legning og tru.

Eldre som ble ofre for svindel, har dårligere evner til å resonnere enn andre på samme alder. De er også mer uærlige enn andre eldre.