Samfunn

I Arizona har temperaturen nådd nærmere 50 grader denne uken. Det har rammet flytrafikken hardt.

Barn av rusavhengige eller sjuke foreldre blir ofte oversett av foreldrene sine fastlegar. Men desse legane har gode moglegheiter for å hjelpe, syner ei ny doktorgrad frå UiB.

Svangerskapsforgiftning kan være livstruende for både mor og barn. Nå har forskere funnet en genvariant hos fosteret som øker risikoen.