Samfunn

Risiko for å miste stønaden gjør langtidsarbeidsledige lett passive og frustrerte istedenfor motiverte, ifølge ny studie.

Arendalsuka

Det sa Kristin Halvorsen, direktør i Cicero senter for klimaforskning, i en debatt om klima under Arendalsuka. Hun vil også stressteste bedrifter i oljebransjen for om de takler omstilling til fornybar energi. 

Da romerne fikk tak i sølv fra Spania, ble de trolig rike nok til å utvide imperiet.