Helse

Andelen er nesten fem ganger høyere enn blant friske jevnaldrende, ifølge ny studie. Det trengs mer kontroll med sykdommen, mener forsker.

Nesten dobbelt så mange røykere klarte å slutte hvis de brukte en nikotin-inhalator, ifølge ny studie.

Forsøk viste at hjerneskanneren slo ut uten at nervecellene var aktive.

Norske tiltak for å få ned sykefravær og færre på trygd har liten effekt fordi vi ikke kutter i ytelsene, hevder trygdeforsker Astrid Grasdal.

Ungdom som har vokst opp med psykisk syke foreldre, får oftere Nav-ytelser i lang tid.