Teknologi

Fra SINTEF

Dersom norsk metallindustri skal nå målet sitt om nullutslipp i 2050, må de ta i bruk gass, hevder forskere.

Om tenåringene hadde begynt på skolen senere om morgenen, ville samfunnet tjent milliarder av kroner. Og ikke minst ville det hindret dødsulykker i trafikken.

Elever trenger mer trening i å håndtere uenighet og motstand, slik at de etter hvert også deltar i diskusjoner på nettet, mener forsker.

Ja, mener en forsker som er bekymret for konsekvensene av Facebook-vanene våre.

Flest høytlønte barnefamilier i Oslo får billigere mat på bekostning av dem som er skeptiske til å avsløre forbruksvanene sine. Apper som gir rabatt, skaper nye forskjeller.