Kultur

Fleire lesbiske og homofile muslimar lever ikkje ut legninga si, sjølv om dei bur i Vesten. Trass i at vestlege land er meir opne enn før, vart mange diskriminert både på grunn av legning og tru.

Nynorskbruken går opp men UiO er langt frå å oppfylla krava i mållova.

Da Kristian Birkeland holdt sine foredrag i Videnskaps-Akademiet, satt kongen og regjeringen på første rad. Han ble nominert til nobelprisen i fysikk og kjemi åtte ganger. I år er det 100 år siden han døde.

Fra NIBIO

Hvorfor ikke la naturen ta over, la de konkurransedyktige artene få vokse fritt og slutte å kjempe mot naturtilstanden?