Kultur

Ny forskning viser at menneskelig jakt gjør at bjørnene endrer spisevanene sine.

Multiresistente bakterier:

Har du ubeskyttet sex i ferien, risikerer du å bli smittet av gonoré som tåler antibiotika.

norsk romani

Frykten for myndighetene gjorde norsk romani til et hemmelig språk for taterne. Hemmelighold og uenigheter i romanimiljøet i dag kan gjøre det vanskelig å bevare språket, mener forsker.

Kultureliten foretrekker en mykere, forfinet type countrymusikk. Denne favoriseringen kan gå utover den folkelige, mer maskuline countryen, ifølge forsker.

Noen kvinner slapp billigere unna i Hitlers Tyskland.