Naturvitenskap

Mye paracetamol i svangerskapet kan se ut til å påvirke gener som har betydning for utvikling av ADHD. Norske forskere fant forandringer hos barn av gravide som tok paracetamol i minst 20 dager i svangerskapet.

Elvemuslingen har gitt perlepryd til kongekroner i lange tider, men er i dag sterkt utrydningstruet. Det er i muslingens ungdom vi finner den mest kritiske fasen.

Vi beskriver gjerne menneskers personlighet. De er beskjedne eller brautende, føyelige eller fiendtlige. Men hva med dyr? Har de også personlighet?

Det er ikke bare fasongen på andepenisen som er «interessant». Størrelsen varierer nemlig etter hvor mange andre hannender den konkurrerer med.