Engelsk studietilbud avgjørende

Studietilbud på engelsk er den viktigste årsaken til at utenlandsstudentene søker seg til Norge, viser en ny undersøkelse gjennomført av Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU).

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Den kanadiske utvekslingsstudenten Graham (21) er en av vel 12 000 utenlandske studenter som studerer i Norge. – Jeg tror at det å studere ute er en viktig del av alle studenters dannelsesprosess, sier han. (Foto: SIU)
Den kanadiske utvekslingsstudenten Graham (21) er en av vel 12 000 utenlandske studenter som studerer i Norge. – Jeg tror at det å studere ute er en viktig del av alle studenters dannelsesprosess, sier han. (Foto: SIU)

Omdømmeundersøkelsen

  • Den første nasjonale omdømmeundersøkelsen blant internsajonale studenter i Norge ble gjennomført av SIU i november 2008
  • Åtte av ti studenter valgte Norge som studieland på grunn av studietilbud på engelsk
  • Mindre viktige grunner var kjærlighet (”romantic relations”) og levekostnader
  • Over halvparten av respondentene svarte at de finansierer studiene i Norge ved hjelp av private midler eller støtte fra foreldre og slektninger
  • Norge som studieland var førstevalget for sju av ti studenter
  • For utvekslingsstudentene, som utgjør rundt 70 prosent av de som svarte på undersøkelsen, var institusjonsavtaler og spesifikke fagtilbud vektige argumenter i forhold til valg av institusjon i Norge
  • For gradstudentene er motivasjonen noe annerledes: det at universitetet eller høyskolen kunne tilby program innenfor et relevant fagområde var viktigste argument for flertallet av disse

Les hele rapporten: Omdømmeundersøkelse blant utenlandske studenter i Norge

Norge som studiedestinasjon har aldri vært mer populær.

Antallet studenter med utenlandsk statsborgerskap ved norske institusjoner fordoblet seg i perioden 2000 til 2008, fra rundt 6 000 til over 12 000 studenter viser tall fra SIUs Mobilitetsrapport 2008 og Database for statistikk om høgre utdanning.

Studietilbud på engelsk er den viktigste årsaken til at utenlandsstudentene søker seg til Norge, viser en ny undersøkelse gjennomført av Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU).

Norske utdanningsinstitusjoner tilbyr i dag rundt 200 masterprogrammer på engelsk, mot 130 i Danmark og 500 i Sverige.

Kvalitet på utdanningen, Norges gode omdømme som studie- og forskningsdestinasjon og norsk natur er de andre viktigste årsakene til at studentene velger nettopp Norge.

Omdømmeundersøkelsen er den første av sitt slag her i landet. Den er utført i samarbeid med norske universiteter og høyskoler og omfatter grad- og utvekslingsstudenter på bachelor-, master- og ph.d.-nivå.

Studentene har opprinnelse i 87 forskjellige land og startet studiene høsten 2008. De 1164 studentene som svarte, ble blant annet bedt om å rangere faktorene som gjorde at de valgte Norge som studieland.

Diagrammet under viser betydningen av de forskjellige faktorene:

(Illustrasjon:SIU)
(Illustrasjon:SIU)

Trives  i Norge

Ifølge undersøkelsen ser det ut til å være godt samsvar mellom forestillingene studentene hadde før de kom til Norge og intrykket de sitter med etter at de har vært i landet en stund.

Hele 84 prosent av de spurte studentene svarer at de er fornøyde eller svært fornøyde med erfaringen som internasjonal student i Norge. I Danmark svarer til sammenligning 74 prosent ja på det samme spørsmålet.

(Illustrasjon:SIU)
(Illustrasjon:SIU)

Verdifull informasjon

Informasjonsleder i SIU, Hanne Alver Krum, er ikke overrasket over resultatene fra undersøkelsen. Hun mener det er positivt å se at tilfredsheten blant studentene er så høy.

– Vi får med dette stadfestet at vi gjør riktige valg i forhold til prioritering, sier Krum.

Hun forteller at undersøkelsen vil fungere som en rettesnor i forhold til hva SIU bør jobbe med framover.

– Kunnskapen om hvordan Norge oppfattes som studie- og forskningsland i utlandet og grunnene til at studentene velger Norge og den norske institusjonen de er knyttet til, er verdifull informasjon som vil bli brukt i det nasjonale profileringsarbeidet SIU har ansvar for.

Resultatene vil også bli gjort tilgjengelig for de 20 norske utdanningsinstitusjonene som deltok i undersøkelsen.

– Målet er å få utført en slik undersøkelse hvert år eller annethvert år, sier Krum.

Få misfornøyde

Kun tre prosent av de spurte svarte at de var misfornøyde med oppholdet så langt. Ikke uventet mener mange at det er for dyrt å studere i Norge, og at det er vanskelig å finne deltidsjobb som internasjonal student.

I tillegg mener en del at standarden på studentboligene ikke er så gode som de hadde trodd, og at det kan være vanskelig å komme i kontakt med norske studenter.

Klimaet oppleves derimot ikke som så ille som mange hadde forestilt seg før de kom hit. At det er gratis å studere i Norge ser ikke ut til å være en betydningsfull faktor. 

Lenke:

Study in Norway skal lokke utenlandske studenter til Norge.

Powered by Labrador CMS