Mel og olje gir gevinst

Produsenter av fiskemel og fiskeolje hadde best lønnsomhet i norsk fiskeindustri i 2006. Tørrfiskprodusentene inntar andreplassen blant de mest lønnsomme bransjene i fjor.

Publisert
"Fiskemel er lønnsom forretning."
"Fiskemel er lønnsom forretning."

Totalt sett fikk industrien i 2006 et resultat omtrent som i 2005, går det fram av Fiskeriforsknings årlige lønnsomhetsundersøkelse av norsk fiskeindustri.

Men det er klare forskjeller i lønnsomhet mellom de ulike bransjene.

Produksjon av fiskemel og fiskeolje ble langt mer lønnsomt som følge av høyere priser på produktene. Denne sektoren hadde i fjor sitt beste resultat siden 1997, med et overskudd på over 200 millioner kroner.

De øvrige delene av fiskeindustrien, som produserer til konsum, hadde en forverring av lønnsomheten. Overskuddet før skatt ble redusert med 60 prosent - fra over 300 millioner kroner til under 150 millioner.

Finanskostnader trekker ned

- Det var i første rekke økte finanskostnader som trakk ned resultatet. Store tap i bedriftene som produserer sild og makrell bidro også sterkt til den negative utviklingen, sier forsker Bjørn Inge Bendiksen.

Likevel hadde 55 prosent av selskapene i konsumindustrien et positivt resultat før skatt, som året før.

Tørrfiskprodusentene i Lofoten fikk i fjor betydelig bedre lønnsomhet enn i 2005.

- Bedre tørkeforhold og bedre kvalitet på tørrfisken er hovedforklaringene på det gode resultatet for mange av produsentene.

I klippfiskindustrien, som både i kvantum og verdi er den viktigste delen av norsk hvitfiskindustri, falt lønnsomheten i 2006. Økt produksjon og økte priser på klippfisk var ikke tilstrekkelig til å kompensere for dyrere råstoff.

"Bjørn Inge Bendiksen."
"Bjørn Inge Bendiksen."
 

Bedre for filetindustrien

Derimot var det en viss framgang for saltfiskprodusentene, men fortsatt sliter en stor andel av disse bedriftene med svak lønnsomhet.

Den delen av filetindustrien som baserer seg på torsk, sei og hyse hadde igjen en bedring i lønnsomheten og fikk samlet et overskudd, men fortsatt gikk halvparten av bedriftene med tap.

- Bedre lønnsomhet i filetindustrien kan i stor grad tilskrives en dreining av produksjonen mot ferske filetprodukter og redusert produksjon av fryst filet, sier Bendiksen.

En oversikt over driftsresultat i prosent av omsetning finner du her.