Ulven er den mest kontroversielle av alle rovdyrene, viser en svensk undersøkelse. Men selv den er mer populær enn upopulær i Norge og Sverige.
Ulven er den mest kontroversielle av alle rovdyrene, viser en svensk undersøkelse. Men selv den er mer populær enn upopulær i Norge og Sverige.

Det er ikke bare byfolk som er glade i rovdyr

De siste årene er det blitt mer ulv, bjørn, jerv og gaupe i Norge og Sverige. Samtidig er ikke folk blitt mindre positive til rovdyrene. Det er vanligere å like dem enn å mislike dem.

Rovdyrbestandene våre deler vi med Sverige.

I Sverige viser tall helt tilbake fra 2004 at folk blir mer positive til rovdyrene. En majoritet av den svenske befolkningen er positive til dem, viser en ny studie.

I Norge er befolkningens støtte til å ha rovdyr i naturen iallfall ikke blitt mindre, mener forskerne. Også på mindre steder og i områder der folk lever med rovdyr i nærheten.

Ulven mest kontroversiell

Svenske forskere har siden 2004 fulgt med på befolkningens holdninger til rovdyrene. De undersøker dette både på nasjonalt nivå og i forskjellige deler av landet.

Det er holdningene til bjørn, ulv, jerv, gaupe som er studert gjennom langtidsstudien. I 2020 ble også kongeørn med i undersøkelsen som Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) gjør i samarbeid med Umeå universitet og Lunds tekniske høgskole.

Av de fem store rovdyrene er det ulven som er mest kontroversiell, ser de svenske forskerne.

Klart flertall for ulv

Likevel er det en klar majoritet i den svenske befolkningen som er positive til at ulven fins i landet. Bare 12 prosent er negative til ulven. 20 prosent svarer at de stiller seg nøytrale til den.

Disse tallene har vært nokså stabile over tid.

Ikke helt overraskende er det i hovedstaden Stockholm at flest er positive til ulv, ifølge de svenske forskerne.

I de områdene av i Sverige som har ulvestammer, er folk noe mindre positive. Men selv i fylket Värmland nær grensen mot Norge, der det finnes mest ulv, så er over 60 prosent positive til at arten lever i naturen.

Hva med Norge?

Norske forskere har ikke helt sammenliknbare data på holdninger til rovdyr her i landet.

Men samfunnsforskere ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) har i flere omganger spurt et utvalg av befolkningen hva de synes om at det finnes ulv i Norge.

Hovedbildet er at holdningene har holdt seg relativt stabile over tid.

– Det gjelder egentlig også i Sverige. Heller ikke der er endringene så store over tid, mener seniorforsker Olve Krange.

Ulven er generelt litt mer populær i Sverige enn i Norge. Dette fant han og kolleger i en studie gjort i 2015.

Forskjell mellom by og land

I både Sverige og Norge er det klare forskjeller mellom by og land.

– I Norge er ulven mer populær i byene enn på landet. Det samme gjelder i Sverige, men der er forskjellen enda større mellom by og land, sier Krange.

Men også i Norge er det vanligere å like enn å mislike ulven, selv om du bor på landsbygda.

Ikke bare romantikere

Om du leser aviser i Norge, er det lett å få inntrykk av at det er massiv motstand mot ulv i bygdene. Særlig i Innlandet fylke (tidligere Hedmark og Oppland).

– Men sånn er det altså ikke virkeligheten, sier Krange.

«Ulvevenner» er ikke bare svermeriske byfolk med et romantisert og livsfjernt syn på natur, skrev han i et blogginnlegg på forskning.no i 2018.

Mer redde for å møte på ulv og bjørn

Da de svenske forskerne gjorde tilsvarende undersøkelser i 2004 og 2009 som de har gjort nå, var det 60 prosent som sa at de kunne akseptere å ha ulv i nærheten av der de bor.

I 2020 er det færre som vil akseptere å ha ulv i nærområdet sitt, bare 49 prosent.

Redselen for å møte ulv i naturen har også økt litt i Sverige.

Men fortsatt er det bjørn folk flest er mest redde for å møte på.

Over halvparten av de spurte i undersøkelsen sier at de er redd for å møte bjørn. Dette tallet har økt siden 2004.

De fleste er likevel glad i bjørn og gaupe

Det er mye mer bjørn i Sverige enn i Norge.

Tall fra 2017 viser at det da var rundt 2880 brunbjørner i nabolandet. Her til lands fantes det i fjor ikke flere enn rundt 150 bamser.

Bestanden har økt både i Sverige og Norge de siste årene. Likevel er nesten 80 prosent av svenskene veldig glad eller glad for at arten finnes i svensk natur.

De som bor i fylkene Jämtland, Dalarna og Gävleborg er mest positive til å ha bjørn i nærheten av der de bor.

Gaupa er også et populært rovdyr i Sverige.

Mer enn åtte av ti er positive til arten.

Det er liten økning siden 2004. Bare et fåtall svensker er engstelige for å møte gaupe i naturen.

Referanser:

Sabrina Dressel, Camilla Sandström, Juliana Bennett og Göran Ericsson: En attitydundersökning om stora rovdjur och rovdjursförvaltning, Rapport fra Sveriges landtbruksuniversitet 2021:8

Olve Krange og Ketil Skogen: Nordmenns holdninger til ulv – 2018

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS