Slik ser NASA for seg at det ser ut når romsonden Psyche kommer fram til asteroiden med samme navn, sannsynligvis i 2026.
Slik ser NASA for seg at det ser ut når romsonden Psyche kommer fram til asteroiden med samme navn, sannsynligvis i 2026.

Denne asteroiden kan kanskje fortelle oss noe om jordens indre

NASA-oppdraget skal skytes opp etter sommeren, men det kan være trøbbel i sikte

Den kalles 16 Psyche – oppkalt etter guden Psyke fra gresk mytologi. Psyke skal representere menneskesinnet som person, men det har lite å gjøre med denne asteroiden.

I lang tid har det vært spekulert i om asteroiden Psyche er noe ganske spesielt i solsystemet vårt – nemlig en del av selve kjernen etter en planet i solsystemet det aldri ble noe av. Hvis alt går etter planen, skal NASA sende en romsonde for å utforske Psyche i september 2022.

Det finnes mange millioner asteroider i solsystemet. De aller fleste bor i asteroidebeltet mellom Mars og Jupiter, men de er overalt i solsystemet. Forskere vet om flere titalls tusen asteroider bare i nærheten av jorden, ifølge NASA.

Asteroidene kalles ofte rester etter det tidlige solsystemet. Dette er grus og stein som ikke ble del av noe større som planeter eller måner.

Men dannelsen av planetene gikk ikke pent og pyntelig for seg. I det tidlige solsystemet for mer enn 4 milliarder år dannet det seg flere begynnende planeter det aldri ble noe mer av.

De kalles protoplaneter, og en kollisjon mellom en protoplanet og jorden kan ha gitt opphav til vår egen måne.

Asteroiden Psyche kan være en del av metallkjernen til en slik protoplanet, ifølge NASA. Det kan også være en byggekloss som kan bli en planetkjerne.

Den gir forskere mulighet til å studere noe som kanskje ligner på det som er inne i vår egen jordklode, ifølge romfartsorganisasjonen. Ingen har sett jordens kjerne, men teoriene om jordens indre sier at det finnes en kjerne av flytende og fast metall – sannsynligvis mye jern og nikkel, ifølge Store norske leksikon.

Planetene i solsystemet fra ytterst til innerst, men ikke i skala. Asteroiden Psyche er i asteroidebeltet, her vist som en ring av stein mellom Mars og Jupiter
Planetene i solsystemet fra ytterst til innerst, men ikke i skala. Asteroiden Psyche er i asteroidebeltet, her vist som en ring av stein mellom Mars og Jupiter

Usikker planetkjerne

Men om Psyche faktisk er en planetkjerne ute i det fri er usikkert. En studie fra 2022 i tidsskriftet JGR Planets konkluderte med at den er mer steinete enn tidligere antatt og den passer dermed kanskje ikke med å være en rein metallkjerne fra en planet. Men dette skal NASA-oppdraget undersøke nærmere.

Uansett hva Psyche er for noe, er den svært massiv og tung. Den er blant de mest massive asteroidene som astronomene har funnet i solsystemet, og den består sannsynligvis av mye jern og nikkel.

En tidligere studie anslo at Psyches pengeverdi lå på rundt 100 000 ganger mer enn hele verdens samlede økonomi. Men dette er kun en lek med tall, siden det er umulig å utnytte eller hente dette metallet til jorden slik romfartsindustrien ser ut nå.

Men det skal sendes en romsonde til Psyche i 2022. Psyche ligger i asteroidebeltet mellom Mars og Jupiter, så sonden kommer ikke frem før i 2026.

Romsonden som skal sendes til asteroiden Psyche
Romsonden som skal sendes til asteroiden Psyche

Opprinnelig var planen å skyte opp sonden i august i år, men det har blitt forsinkelser og tekniske problemer, ifølge NASA. Nå satser de på oppskytning mellom 20. september og 11. oktober, men det kan bli ytterligere forsinkelser.

Sonden har med seg en rekke instrumenter som skal avdekke geologien og historien til Psyche. Dette innebærer for eksempel å undersøke om Psyche består av jern som har vært smeltet, og som dermed kan ha vært del av en flytende planetkjerne.

Sonden skal også kartlegge overflaten. NASA beskriver Psyche som en type objekt mennesker aldri har undersøkt før – nemlig et himmellegeme som består av så mye metall.

Men det er altså noen år igjen før vi får se hvordan Psyche ser ut på nært hold.

Deretter vil sonden gå i bane rundt asteroiden fram mot slutten av 2027.

Akkurat nå venter sonden på oppskytning. Den er fraktet til Kennedy Space Center og venter på at de tekniske problemene skal løses.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS