Er det tilfeldig eller ligger det noe bak? (Foto: Antonio Guillem, Shutterstock, NTB scanpix)
Er det tilfeldig eller ligger det noe bak? (Foto: Antonio Guillem, Shutterstock, NTB scanpix)

Tro på kreasjonisme og konspirasjonsteorier kan ha samme opphav

Tenker du ofte at det er en mening med alt? Da er sannsynligheten større for at du mener Gud skapte verden for noen få tusen år siden. Eller at du tror på konspirasjonsteorier.

Det mener i hvert fall forskerne bak en ny studie som nylig ble publisert i Current Biology. Pascal Wagner-Egger og kollegaene hans har studert såkalt teleologisk tenkning.

Teleologi er en oppfatning om at naturlige hendelser er forutbestemt. At alt som skjer har en hensikt.

Denne måten å tenke på har, ikke helt overraskende, blitt koblet til kreasjonisme – altså troa på at Gud skapte verden og alle artene som lever her for noen få tusen år siden, slik det er beskrevet i Bibelen.

Konspirasjonstenkning, på sin side, er også blitt koblet til visse personlighetstrekk.

Men ingen har sjekket om det kan være likhetstrekk mellom visse to fenomenene, skriver Wagner-Egger og kollegaene hans.

Før nå.

Teleologi knyttet til begge

Forskerne gjorde spørreundersøkelser både i en gruppe på rundt 150 studenter og 700 deltagere fra befolkningen i Sveits.

Spørsmålene var utformet for å fange opp både tro på kreasjonisme og konspirasjoner, samt tenkemåter, analytiske evner og oppfatninger om konsepter som magi og tilfeldigheter.

Det viste seg altså at teleologisk tenkning var en fellesnevner for kreasjonisme og konspirasjonstenkning.

Deltagere som brukte denne tenkemåten ville for eksempel svare at sola står opp om morgenen for å gi oss lys, eller at meningen med bier er å spre pollen. Og dette økte altså sjansen for at de var enige i utsagn som er typiske for kreasjonister og konspirasjonsteoretikere.

Koblingen var delvis uavhengig av faktorer som kjønn, alder, utdanning, politisk syn og evne til analytisk tenkning.

Konspirasjonsteorier er en type kreasjonisme som omhandler den sosiale verden, sier forskerne i en pressemelding fra Cell Press.

Kan skade

Forskerne mener det er viktig å finne ut mer om hva som ligger bak når mennesker tror verden er styrt av hemmelige sammensvergelser, eller velger å avvise svært etablerte vitenskapelige teorier, som evolusjonsteorien.

I noen tilfeller kan slike trossystemer være uheldige eller direkte skadelige. Tidligere forskning har for eksempel vist at tro på konspirasjonsteorier henger sammen med vaksinemotstand.

Når vi vet mer om bakgrunnen for disse oppfatningene, blir det lettere å lage gode tiltak for å motvirke slike holdninger, mener Wagner-Egger og co.

Referanse:

P. Wagner-Egger, S. Delouvée, N. Gauvrit & S. Dieguez, Creationism and conspiracism share a common teleological bias, Current Biology, august 2018. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS