– Dagens publiseringsmodell er ikke bærekraftig. Vi betaler tre ganger over skatteseddelen: Først for selve forskningen, så for vurderingen av forskningens kvalitet og til slutt for å få tilgang til resultatene, påpeker Forskningsrådets administrerende direktør, John-Arne Røttingen. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)
– Dagens publiseringsmodell er ikke bærekraftig. Vi betaler tre ganger over skatteseddelen: Først for selve forskningen, så for vurderingen av forskningens kvalitet og til slutt for å få tilgang til resultatene, påpeker Forskningsrådets administrerende direktør, John-Arne Røttingen. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Europeisk offensiv for åpen tilgang til forskning

Forskningsrådet går sammen med EU, det europeiske forskningsrådet ERC og forskningsfinansiører i hele Europa om å kreve at alle artikler fra forskningen de finansierer, skal publiseres med åpen tilgang fra 2020.

Dermed får forskere, næringsliv og befolkningen tilgang til den nyeste kunnskapen og kan raskt ta den i bruk.

– Våre store investeringer i forskning skal fremme utvikling av kunnskap og bidra til økonomisk og sosial utvikling. For å få til det må forskningen være tilgjengelig. Derfor er det et viktig internasjonalt gjennombrudd når EU og europeiske forskningsfinansiører nå krever åpen tilgang til all forskning, sier forskningsminister Iselin Nybø.

Norge har sammen med sterke forskingsnasjoner som Nederland, Sverige og Tyskland lenge vært en pådriver for åpen publisering.

I dag blir forskningen, som i stor grad gjennomføres ved offentlig finansierte institusjoner, publisert i tidsskrifter som er eid av noen få, store internasjonale forlag. For å få tilgang til de publiserte resultatene må institusjonene inngå dyre abonnementsavtaler. Bare i Norge bruker vi om lag 300 millioner kroner årlig i abonnementsutgifter.

– Dagens publiseringsmodell er ikke bærekraftig. Vi betaler tre ganger over skatteseddelen: Først for selve forskningen, så for vurderingen av forskningens kvalitet og til slutt for å få tilgang til resultatene. Dette vil vi ikke lenger fortsette med, sier Forskningsrådets administrerende direktør John-Arne Røttingen.

Med de nye kravene vil bare publisering i åpne tidsskrifter aksepteres fra 2020. De skjerpede kravene vil legge press på forlagene til å gjøre alle tidsskriftene sine åpne.

Les mer på Norges forskningsråd sine nettsider.

Powered by Labrador CMS