Helsetiltak for gravide må tilpasses lokale forhold

Høyt homocystein-nivå og lav blodprosent hos gravide kvinner skaper problemer i svangerskapet. Men årsakene til denne tilstanden er ikke den samme i Sørøst-Asia som i vestlige land. Tiltakene må tilpasses de lokale forholdene.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Liten folatmangel

Forsker Gunnar Tschudi Bondevik ved Senter for Internasjonal Helse ved Universitetet i Bergen fant i en undersøkelse av gravide kvinner i Nepals hovedstad Kathmandu at folatmangel ikke var spesielt utbredt. Derimot hadde nesten halvparten av kvinnene i undersøkelsen lave nivåer av vitamin B12.

- Mangelen på vitamin B12 er ikke overraskende. Kostholdet er tradisjonelt hovedsakelig vegetarisk i Nepal, og vitamin B12 finnes så og si utelukkende i dyreprodukter, sier Bondevik.

Svangerskapsproblemer

For lavt inntak av både vitamin B12 og folat kan gi forhøyede verdier av homocystein i blodet. Forskere ved Universitetet i Bergen har tidligere gjort funn som viser en sammenheng mellom høyt homocystein-nivå og svangerskapsproblemer, som svangerskapsforgiftning, løsning av morkaken, for tidlig fødsel eller for lav fødselsvekt. Disse problemene var mest utbredt blant de kvinnene i Bondeviks undersøkelse som hadde høyest homocystein-nivå.

- Det tradisjonelle kostholdet i Nepal er kulturelt og religiøst betinget. Derfor er større endringer i kostholdet lite realistisk - i hvertfall på kort sikt. Inntil videre vil det være behov for tilskudd for å forebygge ernæringsproblemene. I Nepal anbefaler man idag jern og folat til alle gravide. Dette er en anbefaling som nærmest er kopiert fra vesten. Spørsmålet er hvor nyttig det er å gi folat rutinemessig til en befolkningsgruppe hvor forekomsten av folatmangel ser ut til å være relativt lav. Mangelen på vitamin B12 er et mye større problem, påpeker Bondevik.

Infeksjoner

Også infeksjoner, luftveissykdommer og diare kan gi ernæringsmangel. En viktig del av det forebyggende arbeidet går ut på å gi opplysning om hvordan man kan unngå infeksjoner. Særlig sammenhengen mellom hygiene - inkludert rent drikkevann - og helse er viktig. I tillegg bør det legges større vekt på å behandle infeksjonssykdommer blant gravide.

- Forholdene i Nepal er sammenlignbare med India, både når det gjelder kultur, religion og kostholdsvaner. Det betyr at resultatene fra Nepal vil være interessante for en stor del av verdens befolkning, understreker Bondevik.

En eventuell endring i kosttilskudd vil gi begrensede økninger i utgiftene i forhold til dagens anbefalinger. Helsegevinsten vil være lavere forekomster av svangerskapskomplikasjoner, og færre barn med lav fødselsvekt. Dette vil ha en positiv effekt på barnedødeligheten.

- Helsemyndighetene i Nepal er informert om funnene. Men en enkeltstudie som dette er ikke nok til å endre anbefalingene. Derfor planlegger vi en oppfølgingsstudie som skal se nærmere på stoffene folat og vitamin B12, og kartlegge hvilken effekt mangel på disse stoffene har på helse blant gravide og deres barn, avslutter Bondevik.

Powered by Labrador CMS