Støvet som påvirker klimaet

Menneskeskapte støvpartikler er med på å påvirke klimaet på jorden. I de nordlige områdene har disse støvpartiklene en nedkjølende effekt.

Menneskelig aktivitet bidrar til betydelig dannelse av det vi kaller aerosolpartikler. Aerosol er gass (for eksempel luft) med finfordelte partikler eller dråper som er så små at de holder seg svevende i gassen.

"Endret årlig gjennomsnittstemperatur på grunn av menneskeskapte aerosoler."
"Endret årlig gjennomsnittstemperatur på grunn av menneskeskapte aerosoler."

Slike aerosolpartikler har i hovedsak påvirket det globale klimaet i tiden etter andre verdenskrig. De menneskeskapte aerosolpartiklene er først og fremst svovel og sot fra industri og bilkjøring. Brenning av biologisk materiale bidrar også, spesielt i tropene.

I sin naturlige tilstand består aerosoler av sjøsalt og jordstøv. Biologisk materie fra havet, vulkaner og naturlige skogbranner er også med på å danne disse partiklene.

Hvordan aerosolpartiklene påvirker klimaet globalt og regionalt, har skapt mye usikkerhet i klimaberegningene. Dette er derfor et viktig tema innen klimaforskningen.

Demper drivhuseffekten

Ferske beregninger fra forskningsprosjektet RegClim viser at de menneskeskapte aerosolene stort sett bidrar til avkjøling. Den sterkeste påvirkningen er i det polare nordområdet, hvor gjennomsnittstemperaturen er tre til fire grader lavere, og særlig på grunn av partiklenes påvirkning av skyene.

Men også rundt Skandinavia har disse aerosolene en betydelig avkjølende effekt, ved at de kjøler ned luften opp til to grader i gjennomsnitt. Denne avkjølingen betyr i praksis en dempning av den økte drivhuseffekten, som bidrar til oppvarming.

Svakere i Sør

Sør for ekvator er bidraget fra aerosolene svakere.

"Professor Trond Iversen. (Foto: UiO)"
"Professor Trond Iversen. (Foto: UiO)"

- Denne forskjellen mellom halvkulene kan føre til en forflytning av det tropiske regnbeltet noen få breddegrader sørover, sier professor Trond Iversen ved Institutt for geofysikk ved Universitetet i Oslo.

- Det vil si at de menneskeskapte aerosolers påvirkning på klima kan gi betydelige samfunnskonsekvenser. Dette maner til ettertanke, siden de rike industrilandene i nord bidrar betydelig til utslippene som fører til mer aerosolpartikler i atmosfæren, sier Iversen.

Han legger til at en stadig økende andel av utslippene også kommer fra Sørøst-Asia.

Mye usikkerhet

Iversen forteller imidlertid at det fortsatt er mye usikkerhet rundt disse beregningene, og at det er behov for mer forskning på menneskeskapte aerosolers påvirkning på klima.

- Det er foreløpig gjennomført få realistiske beregninger av disse effektene. Men de få undersøkelsene som er gjennomført på området, viser tilsvarende resultater som våre, sier Iversen.

Iversen forteller mer om aerosolpartiklene i siste nummer av forskningsmagasinet Apollon, hvor klima er tema.

Powered by Labrador CMS