Kondistrening er ikke bare nyttig for å forbedre formen. Det kan også virke forebyggende mot fettlever. (Illustrasjonsfoto: Lipik Stock Media / Shutterstock / NTB scanpix)
Kondistrening er ikke bare nyttig for å forbedre formen. Det kan også virke forebyggende mot fettlever. (Illustrasjonsfoto: Lipik Stock Media / Shutterstock / NTB scanpix)

Utrente har ofte fettlever

En av tre nordmenn har fettlever, viser en ny studie. Det kan du få selv om du ikke drikker alkohol. Har du dårlig kondis er sannsynligheten mye høyere.

Publisert

– Trening med så høy intensitet at det bedrer kondisen, kan være viktig både for å forebygge og behandle fettlever, sier Ilaria Croci.

Hun er forsker ved NTNU og University of Queensland i Australia.

Det er ikke sikkert du har hørt om ikke-alkoholisk fettleversykdom. Men likevel kjenner du helt sikkert noen som har det.

De vet det kanskje ikke engang selv, for vanligvis gir ikke sykdommen noen symptomer. Symptomer eller ei – fettlever er ikke noe man vil ha, ettersom det bidrar i utviklingen av livsstilssykdommer som type 2-diabetes og hjerte- og karsykdom.

Studien til Croci baserer seg på den tredje helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag – HUNT3. Omtrent 16 000 av de som deltok tok en blodprøve og fikk målt fikk målt vekt, høyde og omkretsen rundt midja, slik at forskerne kunne beregne om de hadde fettlever eller ikke.

36 prosent – altså mer enn en tredjedel – hadde ikke-alkoholisk fettleversykdom.

Dårlig kondis, økt risiko

Som navnet tilsier, innebærer sykdommen at man har for mye fett i leveren. Alkoholmisbruk kan føre til fettlever, men ved ikke-alkoholisk fettlever er det andre årsaker som ligger bak. Personer som er svært overvektige og har dårlig blodsukkerkontroll, har økt risiko, og vi vet også at de som sitter mye i ro, er mer utsatt.

Ilaria Croci er postdoktor ved NTNU og University of Queensland i Australia. (Foto: NTNU)
Ilaria Croci er postdoktor ved NTNU og University of Queensland i Australia. (Foto: NTNU)

Den eneste anbefalte medisinen er å spise sunt og gå ned i vekt, men resultatene fra Crocis nye studie tyder på at god fysisk form også kan redusere konsekvensene av sykdommen.

– For det første har personer med dårlig kondisjon mangedoblet sannsynlighet for å ha fettlever. For det andre lever de som allerede har fettlever kortere dersom kondisen er dårlig, sier hun.

Viktigere enn inaktivitet

Andre studier har vist at personer som sitter mye i ro i løpet av dagen, har høyere sannsynlighet for å ha fettlever. Den nye NTNU-studien bekrefter denne sammenhengen, men viser samtidig at kondisen har langt større betydning.

– Selv personer som sitter lite stille i løpet av dagen, har markant økt forekomst av fettlever dersom de har dårlig kondis, forklarer Croci.

Hun viser til at en femtedel av deltakerne med dårligst kondis, hadde 17–18 ganger høyere sannsynlighet for fettlever, enn de 40 prosent som hadde best kondis.

Resultatene var de samme for de som oppga å sitte mindre enn fire timer om dagen og de som satt mer enn sju timer hver dag.

I studien har forskerne beregnet kondisjonen til deltakerne ved hjelp av Kondiskalkulatoren til CERG, hvor de selv la inn informasjon om seg selv. Men nesten 600 av deltakerne fikk også målt kondisjonen sin nøyaktig med en utmattende treningstest på tredemølle. Resultatene fra denne testen bekreftet den sterke sammenhengen mellom dårlig kondisjon og fettlever.

Trening med mening

Studien tyder også på at det ikke er likegyldig hva slags fysisk aktivitet du gjør dersom målet er å unngå fettlever. Sammenhengen mellom kondisjon og fettlever var nemlig uavhengig av om deltakeren fulgte treningsanbefalingene til helsemyndigheten eller ikke. Disse anbefalingene kan man for eksempel oppfylle ved å trene 150 minutter med moderat intensitet hver uke.

– Det kan virke selvmotsigende at god kondis betyr mer enn å trene i henhold til anbefalingene. En god del får imidlertid ikke bedre kondisjon dersom de kun trener med moderat intensitet. Trening med høy intensitet forbedrer kondisjonen mye mer, og min oppfordring er derfor å trene regelmessig med så høy belastning at man blir svett og andpusten, sier Croci.

Lev lengst mulig med fettlever

Helseundersøkelsen, HUNT3, som studien baserer seg på ble gjennomført mellom 2006 og 2008. Ni år senere hadde 353 av de 5600 personene med fettlever dødd.

Den femtedelen som hadde dårligst kondisjon, hadde over 50 prosent høyere risiko for tidlig død enn de med bedre kondis.

– Dette er den første studien som viser at god kondis gir bedre overlevelse for personer med ikke-alkoholisk fettleversykdom, og at denne fordelen er uavhengig av fysisk aktivitetsnivå og antall timer stillesitting, sier Croci.

Alle analysene i studien har tatt høyde for at deltakere med dårlig kondis også er annerledes enn de som har bedre kondis – på mange andre områder. Det betyr at verken forskjeller i alder, kjønn, røyking, kroppsvekt, blodtrykk eller livsstilssykdommer som diabetes og hjerte- og karsykdom forklarer sammenhengen mellom dårlig kondis, fettlever og økt risiko for tidlig død.

Referanse:

Croci, I. m.fl: Non-alcoholic fatty liver disease: prevalence and all-cause mortality according to sedentary behaviour and cardiorespiratory fitness. The HUNT Study. Progress in cardiovascular diseases. (2019) (sammendrag) doi: 10.1016/j.pcad.2019.01.005