Fant nytt norsk flaskevann

Flaskevannet Eira er satt i produksjon i bygda Eresfjord i Møre og Romsdal. Den nye virksomheten i lokalsamfunnet er et resultat av geologisk kartlegging for 20 år siden.

Publisert
Tettstedet Eresfjord hvor det nå er satt i gang produksjon av flaskevann. (Foto: B. M. Øverås)
Tettstedet Eresfjord hvor det nå er satt i gang produksjon av flaskevann. (Foto: B. M. Øverås)

Waterhouse

Bjørn A. Follestad var lenge engasjert i vannprosjektet og har i flere omganger stilt sin fagkunnskap til rådighet i arbeidet med å få til drift i Eresfjord.

Fra 1994 til 1998 brukte Arcus AS store resurser for at den spesielle vannkvaliteten kunne bli en del av virksomheten.

I 2007 ble selskapet Waterhouse AS stiftet, med Bjørn A. Follestad som styreleder og aksjonær sammen med Torvald M. Jørstad, Ernst Kristiansen og Reidar Høidal. Selskapet ble utvidet samme år med aksjonær Jan Erik Nerland.

I dag, når produksjonen er i gang, har Follestad fortsatt aksjer i selskapet, men sitter ikke lenger i styret.

Eresfjord

Tettstedet Eresfjord har 500 innbyggere og ligger i Nesset kommune, innerst i Langfjorden i Møre og Romsdal.

De nærmeste byene er Åndalsnes og Molde, henholdsvis 78 og 70 km fra Eresfjord.

Lakseelva Eira renner gjennom bygda fra Eikesdalsvatnet i sør.

– Grunnvannet blir filtrert i en rygg av sand og grus ved utløpet av Dokkelva.

– Vannet kommer fra et jomfruelig fjellområde, mellom 500 og 1500 meter over havet, og er blant det reneste i Norge, sier seniorforsker Bjørn A. Follestad ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Han gjennomførte en kvartærgeologisk kartlegging i Eresfjord i 1992. Follestad ble raskt oppmerksom på en landformasjon ved Dokkelva, nord i bygda, som kunne skjule rent og godt kildevann.

Sammen med NGU-kollega Gaute Storrø gikk han etter hvert grundigere til verks og dokumenterte både kvaliteten og vannmengden i magasinet.

Lavt mineralinnhold

Etter mye fram og tilbake i flere år, har produksjonen av Eira-vannet nå startet opp i det tidligere industriutleiebygget i Eresfjord.

Daglig leder Torvald Jørstad er tidligere styreleder og en av hovedaksjonærene.

– Vårt store mål var å komme i gang så billig som mulig, for å tjene penger så tidlig som mulig. Foreløpig ser det lyst ut. Vannet er svært godt å drikke. Det har så lavt mineralinnhold at det er perfekt til vin, sa Jørstad til Romsdal Budstikke tidligere i år.

På plass etter istida

Slik ser flaskene med Eira-vann ut.
Slik ser flaskene med Eira-vann ut.

Bjørn A. Follestad bekrefter at innholdet i kildevannet i området ved Dokkelva er fritt for både metaller og organiske elementer.

– Årsaken er at avsetningen, som er dominert av sand og grus fra uoppløselige bergarter, ble dannet like etter siste istid for mellom 9000 og 10 000 år siden. Alt var på plass før vegetasjonen begynte å dekke til dalene etter istida, sier han.

I sand- og grusavsetninger kan 20–30 prosent av volumet være fylt av grunnvann, som filtreres i hulrommene mellom kornene. Avsetningen NGU kartla tidlig på 1990-tallet har en tykkelse på nærmere 40 meter og strekker seg cirka en kilometer oppover i dalen.

Internasjonale mål

Foreløpig er det småskalaproduksjon av flaskevannet i Eresfjord. Eira-vannet selges som et nisjeprodukt, blant annet var bedriften leverandør av vann til årets jazzfestival i Molde.

Selskapet håper å få gode nok internasjonale avtaler slik at produksjonen kan øke og bedriften vokse. Målet er at vannet både kan handles inn av restaurantkjeder og selges i butikkjeder, i flere verdensdeler.