Hanna Helseth (t.v) og Mona Bråten (t.h) sammen med lederen av ELSA - Nettverk for etnisitet, likestilling og sosialt ansvar, Astri Dankertsen, som nylig inviterte forskerne til å holde foredrag på Nord universitet. (Foto: Mari Lund Eide)
Hanna Helseth (t.v) og Mona Bråten (t.h) sammen med lederen av ELSA - Nettverk for etnisitet, likestilling og sosialt ansvar, Astri Dankertsen, som nylig inviterte forskerne til å holde foredrag på Nord universitet. (Foto: Mari Lund Eide)

#Metoo: – Nå begynner oppvasken

Mona Bråten og Hanna Helseth har fulgt #metoo-bevegelsen i Norge og forsket på seksuell trakassering i arbeidslivet.

Nylig holdt de foredrag på Nord universitet om konsekvensene av #metoo – og veien videre.

– Noe skjedde etter det store mediefokuset. Plutselig begynte man å se trakassering fra kvinnens ståsted i stedet for å bagatellisere det, sier kjønnsforsker Hanna Helseth.

Helseth, som blant annet har forsket på seksuell trakassering i parforhold, mener medieoppmerksomheten rundt trakassering førte til økt bevissthet rundt trakassering. Hun mener likevel det er lang vei å gå:

– Vi står enda midt oppi det – for det er nå den store oppvasken begynner. Det er nå konsekvensene skal diskuteres, sier Helseth.

Mona Bråten er forsker ved Fafo og har gjennomført flere undersøkelser for å kartlegge omfanget av seksuell trakassering i ulike bransjer både i forkant og i kjølvannet av #metoo.

Hun forteller at selv om problematikken har blitt kartlagt gjennom undersøkelser, er det fortsatt stor usikkerhet rundt hvordan trakassering skal følges opp på arbeidsplassen.

Hanna Helseth peker også på mangel på åpenhet som et problem.

– Det er lettere å snakke om sakene som får medieoppmerksomhet – det som skjer «der ute». Det er mye vanskeligere å snakke om relasjonene vi har på arbeidsplassen. Det er da det blir tabubelagt og ubehagelig, sier Helseth.

Les hele intervjuet med Helseth og Bråten på Nord universitet sine nettsider.

Powered by Labrador CMS