En notis fra NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - les mer.

Slike planer digitaliseres nå i Norge og i resten av Europa. Det stiller nye krav til at de som lager dem bruker de samme tegnene og symbolene.
Slike planer digitaliseres nå i Norge og i resten av Europa. Det stiller nye krav til at de som lager dem bruker de samme tegnene og symbolene.

Forskere bidrar til mer forståelig digital arealplanlegging

Digitaliseringen bidrar til nye muligheter for kommunal og regional forvaltning, også med tanke på utformingen av arealplaner. Men digitalisering gir også nytt språk og nye regler – som både vanlige folk og fagfolk skal forstå.

– Alle må kunne lese dem og forstå dem likt, både fag- og lekfolk, forklarer Marius Grønning, arkitekt og førsteamanuensis ved Institutt for by- og regionplanlegging ved NMBU. Han leder den norske delen av EU-prosjektet ESPON, som i løpet av 2020 skal kartlegge digitaliseringen av arealplanlegging i Europa.

I de aller fleste byer og kommuner her til lands er byggeplaner tilgjengelig på kommunenes nettsider, for alle innbyggere til alle døgnets tider. Eksperter, forskere og beslutningstagere fra tre land som alle er pionerer på digitalisering av planverktøy, er del av et større prosjekt som skal bistå land i Europa med verdifulle analyser innen arealplanlegging.

Ifølge Grønning er digitaliseringen av offentlige tjenester en viktig drivkraft for digitale planer. Automatiseringen av offentlige tjenester og saksbehandling i det offentlige stiller større krav til standardisering av alle typer planer og skjemaer.

Les mer om prosjektet på nettsidene til NMBU

Powered by Labrador CMS