- Liten fare for helsefarlig vulkansky

En sky av vulkanaske fra Island har lammet flytrafikken i deler av landet. Risiko for helsefarlig forurensning fra skyen i Norge vurderes som lav.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Vulkanutbrudd. (Foto: Wikimedia Commons)"
"Vulkanutbrudd. (Foto: Wikimedia Commons)"

Vulkanskyer og forurensning:

Vulkanske skyer inneholder svoveldioksid. Svoveldioksid er en giftig gass som i store konsentrasjoner kan skade økosystemer. Gassen forårsaker sur nedbør når den binder seg med vann.

Partikkel-forurensningen fra skyen har også en potensiell klimaeffekt – nedkjølende hvis den er i atmosfæren – og oppvarmende hvis asken faller ned på is og snø. Endelig er vulkanskyen en kilde til metanutslipp.

Norsk institutt for luftforskning (NILU) arbeider løpende med analyser av transport og spredning av askeskyen fra utbruddet.

Lav lokal forurensning

Forskere ved NILU vurderer risikoen for helsefarlige konsentrasjoner på bakkenivå som små. Målinger av luftkvaliteten ved bakken viser til nå ingen utslag på målestasjonene i Sør-Norge. (www.luftkvalitet.info).

– Målinger av tidligere utbrudd på Island har vist at konsentrasjonen av små partikler (PM10) kan overskride grenseverdiene, men kun over korte tidsrom, forteller Kjetil Tørseth, avdelingsdirektør for atmosfære og klima ved NILU.

Utslippene fra vulkanen ble ført seks kilometer opp i atmosfæren og spredt med vestlige vinder over store områder i Skandinavia og ned mot England.

"Øyeblikksbilde fra modellsimulering (FLEXPART) av utbruddet på Island. Bildet viser konsentrasjon av partikler. Rød farge viser sterkest konsentrasjon. (Foto: NILU)"
"Øyeblikksbilde fra modellsimulering (FLEXPART) av utbruddet på Island. Bildet viser konsentrasjon av partikler. Rød farge viser sterkest konsentrasjon. (Foto: NILU)"

- Skyen inneholder partikler, svoveldioksid (SO2) og andre gasser, forklarer Kjetil Tørseth, som anbefaler at folk selv følger med på utviklingen av luftkvaliteten ved å gå inn på www.luftkvalitet.info.

Kan gi sur nedbør

I følge Tørseth vil partiklene i skyen kunne føre til økt nedbør i enkelte områder.

- Denne nedbøren, som da også inneholder svovel, vil føre til økt surhet på bakken (sur nedbør).

- På grunn av utslippshøyden og de værforholdene som råder i denne høyden, vil skyen med stor sannsynlighet vaskes ut etter ca 10 dager, sier Tørseth.

Han mener ellers det er liten risiko for skade på økosystemene.

Store konsekvenser for flytrafikken

Utslippene i høyden gir imidlertid store konsekvenser for flytrafikken:

- Mineralpartiklene i skyen kan forårsake store skader på flymotorene. Det er derfor viktig at flyselskapene får god informasjon om hvordan skyen beveger seg.

- Vi har i mange år jobbet med en metodikk som kan gi bedre varsling til flyindustrien. Dette er dataprogrammer som sporer utslippene og forteller flyene om hva de inneholder og hvordan de brer seg, forteller Tørseth.

NILU leder også et prosjekt finansiert av ESA (European Space Agency) med bedre varsling av vulkanskyer som fokus.

Powered by Labrador CMS