En notis fra NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning - les mer.

Forskerne med den samiske reindriftsutøveren Per Kitti. Han viste dem blant annet planter som vokser annerledes på grunn av klimaendringer. (Foto: Zoia Vylka Ravna / NIKU)
Forskerne med den samiske reindriftsutøveren Per Kitti. Han viste dem blant annet planter som vokser annerledes på grunn av klimaendringer. (Foto: Zoia Vylka Ravna / NIKU)

Permafrost smelter: Forskere tar grep etter miltbrannutbruddet i Russland

I 2016 medførte et klimarelatert miltbrannutbrudd på Yamal i Russland tap av liv hos både mennesker og dyr. Miltbrann er en bakteriesykdom som gir svært alvorlig sykdom hos en rekke dyrearter og mennesker. Bakterien kan overleve i jord i mange tiår for så å utløse sykdom.

Utbruddet ble satt i sammenheng med at rein som ble begravd i permafrosten etter et utbrudd over 70 år siden, tinte frem. Nå frykter forskere flere utbrudd som følge av klimaendring og tinende permafrost.

Derfor samlet nylig forskere fra NIKU, Norsk institutt for kulturminneforskning, norske, samiske og nenetsiske eksperter til et seminar om klimadrevne sykdommer, tilpasnings- og overlevelsesstrategier blant samiske og nenetsiske reindriftsutøvere ved Framsenteret i Tromsø.

Målet med seminaret var nettopp å finne ut hvordan reindriftsutøvere i Nenets og Sápmi forholder seg til klimaendringer og klimasensitive smittsomme sykdommer.

Seminaret fokuserte også på hvilke strategier og tilpasninger som er de beste for å unngå store tap ved utbrudd av sykdommer.

– Hovedformålet med seminaret var å samle folk som jobber med reindrift, både på tundraen og forskere. Det andre målet var å få oversikt over data som finnes i dag, sier Zoia Vylka Ravna som er gjesteforsker ved NIKUs nordområdeavdeling.

Forskerne diskuterte også samfunnsmessige og økonomiske problemer og utfordringer som reindrifta må løse.

– Ved siden av klimaendringer så vi på inngrep som turisme og gruvedrift, klimarelaterte infeksjonssykdommer, klimatilpasning og sykdomsforebygging i forskjellige regioner, sier Ravna.

Forskerne planlegger også å skrive to artikler, en vitenskapelig og en populærvitenskapelig med søkelys på urfolkskunnskap.

Prosjektet er et sideprosjekt av det pågående nordiske prosjektet CLINF som fokuserer på klimasensitive infeksjonssykdommer i Arktis.

Les mer om seminaret på hjemmesidene til NIKU

Powered by Labrador CMS