En notis fra NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning - les mer.

De færreste som passerer sporene etter det gamle tukthuset i Oslo sentrum kjenner byggets historie.
De færreste som passerer sporene etter det gamle tukthuset i Oslo sentrum kjenner byggets historie.

Gamle dager kan få større plass i byene

Når byer endres blir nye strukturer stadig lagt til eller fjernet fra bybildet. Gradvis blir steder endret i takt med tidens behov og verdier. Et eksempel på dette i Oslo er det tidligere tukthuset like ved Youngstorvet, som tidligere strakk seg over et helt kvartal. Hovedbygningene i bygningskomplekset ble revet i 1938 . Kun én yttervegg var igjen. Det startet en lang diskusjon om hvordan man best mulig kunne ta vare på denne delen av byens historie.

Nå skal Torgrim Sneve Guttormsen, arkeolog og forsker ved Norsk institutt for kulturminneforskning, undersøke slike fenomener. Sammen med en gruppe forskere fra Spania, Italia og Storbritannia vil han se på hvilke verdier som skapes når byplanleggere inkluderer fragmenter av fra kulturhistorien i nye bygg og områder.

NIKU leder det nye internasjonale forskningsprosjektet CURBATHERI. Spor etter historien skal få en større plass i fremtidens byplanlegging. Det kan bidra til mer bærekraftige byer hvor kulturarv har en naturlig plass.

Les mer om forskningsprosjektet på nettsidene til NIKU

Powered by Labrador CMS