En notis fra Nasjonalforeningen for folkehelsen - les mer.

Hjertefemmeren. I forbindelse med Nasjonalforeningen for folkehelsens første hjerteaksjon i 1959 ble «februarfemmeren» innført som en del av kampanjen. Resultatet av Hjerteaksjonen ble 48 000 kroner som la grunnlaget for videre arbeid med hjertesykdom.
Hjertefemmeren. I forbindelse med Nasjonalforeningen for folkehelsens første hjerteaksjon i 1959 ble «februarfemmeren» innført som en del av kampanjen. Resultatet av Hjerteaksjonen ble 48 000 kroner som la grunnlaget for videre arbeid med hjertesykdom.

En milliard fra folket er gitt til forskning på hjerte- og karsykdommer

- Vi er stolte over å ha kunnet støtte hjerteforskning med over en milliard kroner. Vi takker alle giverne som har bidratt til at flere får god behandling og færre dør av hjerte- og karsykdommer, sier Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Hundretusener av private givere har gitt sin støtte med små og store summer de siste 60 årene. I år sørger giverne for at Nasjonalforeningen for folkehelsen kan bidra med 17,5 millioner kroner til norsk hjerte- og karforskning.

- Kunnskap har alltid vært en bærebjelke i vårt arbeid for å bekjempe hjerte- og karsykdommer. Derfor er det å samle inn penger til forskning og støtte talentfulle forskere av stor betydning for oss som frivillig organisasjon, sier Gerhardsen.

Takket være forskning finnes det i dag behandling som gjør at hjertesykdom ikke er en dødsdom. Noen har fått pacemaker, andre har satt inn stent. Mange får blodfortynnende medisiner og noen har fått transplantert et nytt hjerte.

I dag er ikke rådet til infarktpasienter at de må ta det med ro, men at de må trene og få opp pulsen. Mye har skjedd siden 1960-tallet.

Nasjonalforeningen for folkehelsens arbeid med å samle inn midler til hjerte- og karforskning startet med salg av Hjertefemmeren i den første Hjerteaksjonen i 1959. Aksjonen ble en stor suksess. 480 000 kroner ble samlet inn, noe som på den tiden var et mye penger.

I 1960 ble de første forskningsmidlene delt ut. Siden har Nasjonalforeningen for folkehelsen bidratt med over en milliard kroner til hjerte- og karforskning fram til i dag.

- Norsk hjerte- og karforskningen har et høyt nivå, og forskningen på hjerte- og karområdet har kommet lenger enn på mange andre områder. Også internasjonalt får norske hjerteforskere mye oppmerksomhet. At nivået og omfanget av norsk hjerteforskning er i verdensklasse, må Nasjonalforeningen for folkehelsens mange givere få ta litt av æren for, sier Mina Gerhardsen.

Selv om det har vært en sterk nedgang i dødeligheten av hjerte- og karsykdommer siden 1980-tallet, er det fremdeles en av de mest utbredte dødsårsaken i Norge, og 600 000 mennesker i Norge lever med en hjerte- og karsykdom. Det trengs fortsatt mer forskning. En milliard er mye, men det trengs mer.

Powered by Labrador CMS