Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Agder - les mer.

– Hordaland har et næringsliv som er opptatt av å bygge opp innovasjon på tvers av næringer. Det gjør det lettere å satse på noe nytt, og bedriftene spiller hverandre gode, sier Nina Kyllingstad.
– Hordaland har et næringsliv som er opptatt av å bygge opp innovasjon på tvers av næringer. Det gjør det lettere å satse på noe nytt, og bedriftene spiller hverandre gode, sier Nina Kyllingstad.

Hordaland er bedre rustet for økonomisk krise enn Rogaland og Agder

Når det kommer oljekrise etter oljekrise, bør man flere ben å stå på. I Hordaland tenker de nytt på tvers av bedrifter og bransjer, viser en ny studie.

– Agder og Rogaland er ekstremt avhengige av oljesektoren, så når det går dårlig i olja går det også dårlig i regionene. Det trenger derimot ikke å være slik, sier Nina Kyllingstad.

Dersom de klarer å fremme innovasjon på tvers av bransjer, kan de få fram nye næringer over tid, mener forskeren. Hun har tatt doktorgraden på regional utvikling ved Universitetet i Agder.

Verden i dag er preget av økt globalisering, digitalisering og fokus på bærekraft. For å håndtere disse utfordringene, må industrier fornye seg og det må utvikles helt nye næringer. Det er dette som kalles regional omstrukturering.

Kyllingstad sammenlignet regionene Agder, Rogaland og Hordaland.

– Ekstremt avhengige

Nina Kyllingstad har tatt doktorgrad i regional omstrukturering ved Universitetet i Agder.
Nina Kyllingstad har tatt doktorgrad i regional omstrukturering ved Universitetet i Agder.

Hun så blant annet nærmere på hvordan industrien i Agder, Rogaland og Hordaland jobber for med fornyelse. Hun intervjuet representanter fra fem firmaer i hver av de tre regionene og spurte dem om holdninger til innovasjon på tvers av industrier.

En av de som ble intervjuet fra Rogaland sa det slik:

«Regionen har blitt et gigantisk maktsenter for alt som skjer i olje- og gassindustrien i Norge. Det gir oss et kontaktnettverk fordi alle store og globale oljeselskaper har kontorer i distriktet. Siden alt er rettet mot olje og gass, så tror jeg folk som ønsker å starte opp noe utenfor denne industrien, vil få en stor ulempe, siden alt er så tilrettelagt for én type industri».

Regioner med én dominerende industri har en tendens til å prioritere innovasjon for denne bestemte industrien. Dette blir en selvforsterkende prosess hvor dominerende næringer prioriteres, mens alternative næringer får mindre oppmerksomhet.

Flere tusen jobber forsvant

Konsekvensen av at en næring blir favorisert, bli tydelig når det går dårlig.

Over 34 000 oljejobber har forsvunnet siden 2014. Mange av jobbene var hos underleverandører som baserte hele sin virksomhet på én kontrakt med et oljeselskap.

Der Rogaland og Agder er spesialiserte regioner, har Hordaland mer variert industri.

Mange bedrifter i Hordaland er knyttet til olje og gass, men intervjuene med de ansatte der viste at de har et mer tverrfaglig fokus. Bedriftene ansetter folk med svært ulik kompetanse, for å bedre kunne tilpasse seg endringer i markedet.

Sårbar ensidighet

– Hordaland har et næringsliv som er opptatt av å bygge opp innovasjon på tvers av næringer. Det gjør det lettere å satse på noe nytt, og bedriftene spiller hverandre gode, sier Kyllingstad.

I Agder og Rogaland er næringslivet mindre opptatt av å samarbeid på tvers, ifølge forskeren. Det fører til at den dominerende kunnskapen blir enda mer spesialisert. Og det gjør det vanskeligere å fremme alternative løsninger og å lansere helt nye ideer i disse regionene.

Næringslivet er så tett knyttet til oljesektoren at det kan være vanskelig å starte med noe som ikke er olje-relatert.

– Denne ensidigheten gjør regionene sårbare. Det er lett å glemme å utvikle noe nytt når det du har fra før går godt, sier Nina Kyllingstad.

Referanse:

Nina Kyllingstad: The role of firm-level actors and system-level actors in processes of new regional industrial path development, doktorgradsavhandling: Universitetet i Agder, 2020.

Powered by Labrador CMS