Dårlig dokumentert trening

Effekten av intensivt treningsprogram for barn med hjerneskade er dårlig dokumentert, men det ser ut til at barn med mulig hjerneskade har litt mer utbytte av tidlig intensiv stimulering og habilitering enn vanlig habilitering.

Publisert
(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)
(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Intensive trening- og habiliteringstiltak som ble evaluert i rapporten

  • Intensiv trening av bevegelsesrelaterte kroppsfunksjoner
  • Intensiv trening av språk, supplerende og alternative kommunikasjonsformer
  • Intensiv trening av oppmerksomhet og hukommelse
  • Intensiv trening av aktiviteter som inngår i dagliglivet
  • Norske og utenlandske behandlings-/treningsprogrammer (som Petø og liknende)
  • Tiltak som retter seg mot barnet, familien og barnets nærpersoner (som tidlig intervensjon

Rapporten er bestilt av Helsedirektoratet. En tverrfaglig utredningsgruppe bestående av fagpersoner og forskere innen barnehabilitering og en brukerrepresentant har bistått i arbeidet med rapporten.

Hva viser forskning om effekt av intensiv trening og habilitering for barn med hjerneskade sammenliknet med vanlig trening og habilitering? Dette var det sentrale spørsmålet som forskerne søkte svar på.

Etterspørselen etter intensiv trening og habilitering for barn med hjerneskader er stigende.

Barnehabiliteringstjenesten har i liten grad hatt mulighet til å gi slike tilbud. Det er også store forskjeller når det gjelder hvilke tjenester som tilbys brukere av habiliteringstjenesten i kommunene, regionene og mellom foretak i samme region.

Dette har ført til at noen foreldre har søkt om økonomiske støtte til intensive treningsprogrammer som Advanced Bio-Mechanical Rehabilitation (ARB), Institute of Human Potential program (IAHP/Doman), Family Hope program og Kozijavkin-metoden som tilbys i utlandet.

I Kunnskapssenterets rapport “Intensiv trening/habilitering til barn med medfødt og ervervet hjerneskade”, har forskerne definert intensiv trening og habilitering som trenings- og habiliteringstiltak fra minimum tre ganger i uken til flere ganger daglig. Vanlig trening og habilitering er trening mindre enn tre ganger per uke.

Flere spørsmål enn svar

Ifølge rapporten er det flere spørsmål enn svar knyttet til intensiv trening og habilitering for barn med hjerneskader.

- For de andre intensive tiltakene som er evaluert i rapporten (se faktaramme) er det usikkert om de er bedre enn vanlige trenings- og habiliteringstiltak, sier seniorrådgiver Hilde T. Myrhaug.

Ifølge Myrhaug fant ikke forskerne studier som viste effekten av utenlandske programmer som Advanced Bio-Mechanical Rehabilitation (ARB), Institute of Human Potential program (IAHP/Doman), Family Hope program og Kozijavkin-metoden.

- Det betyr at vi ikke vet om disse programmene har noen effekt, men at det også er behov for å evaluere programmene i gode, kontrollerte studier med mange deltakere, sier Myrhaug.

Lenke:

Les hele rapporten: Intensiv trening/habilitering til barn med medfødt og ervervet hjerneskade