Om immunforsvar og pressemeldinger

Noen ganger skryter vi på oss ting vi ikke kan stå inne for. Greit nok - det er menneskelig, vil noen si. Men er det greit at forskere gjør det i pressemeldinger om kommende artikler?

Publisert

En pressemelding fra University College London om en kommende artikkel i Nature fikk denne journalisten til å spisse pennen. To ganger.

Det sto skrevet at artikkelen imøtegikk gjeldende teori om at frie oksygenradikalere er giftige for kroppen, og at de kan forårsake kreft og sykdommer som leddbetennelse og åreforkalkning.

Det ville i så fall bety at fokuseringen på - og viktigheten av - å få i seg antioksidanter, som fjerner disse frie oksygenradikalene, ville få seg en reell knekk

Kuler og krutt

En av forskerne bak artikkelen er sitert i pressemeldingen på at:

“Vårt arbeid viser at den grunnleggende teorien bak oksygenradikalenes giftighet er feil. Ti, om ikke hundrevis av millioner av pund har blitt forspilt av de farmasøytiske selskapene (?) Det kan være at mange pasienter bruker dyre antioksidantmedisiner basert på fullstendig ugyldige teorier i forhold til medisinenes terapeutisk potensial.”

Dette er krutt, tenkte jeg. Det samme gjorde ernæringsforsker Rune Blomhoff ved Universitetet i Oslo.

Spent ventet vi på artikkelen, for i pressemeldingen kom det lite fram hvorfor teorien om de frie oksygenradikalenes giftighet var feil.

En ny immunmekanisme

Så viser det seg altså at artikkelen ikke tar for seg de frie oksygenradikalene, men en ny og alternativ mekanisme for hvordan noen av de hvite blodcellene - som også produserer de frie radikalene - dreper mikrober i kroppen.

Mekanismen går ut på at en type kanal i cellemembranen er viktig for at cellene skal drepe mikroorganismer. Hvis kanalen slutter å virke vil de hvite blodcellene ikke fungere optimalt, og dermed vil de ikke lenger drepe og rydde opp mikrober som uønsket har kommet inn i kroppen.

- Dette er kjempeinteressant i seg selv, men å trekke konklusjonen fra dette arbeidet til at de frie oksygenradikalene ikke forårsaker kreft og andre sykdommer, er helt på jordet, sier Blomhoff.

Kan være viktig ny mekanisme

Den norske ernæringsforskeren forstår absolutt at artikkelen er publisert i Nature, som er blant de mest anerkjente vitenskapelige tidsskriftene i verden, som forskerne aller helst vil publisere i.

Blomhoff presiserer imidlertid at artikkelen på ingen måte kan stå inne for det som forskerne uttaler i pressemeldingen, og at innholdet av den sterkt er tonet ned i artikkelen.

- Hadde det vært meg som hadde fagvurdert denne artikkelen for Nature, hadde jeg sagt at innholdet var bra og at den bør publiseres - men stryk det siste avsnittet som omhandler giftigheten av de frie oksygenradikalene, og at teoriene rundt dette må evalueres på nytt, sier Blomhoff.

Blomhoff mener at videre forskning på denne nye mekanismen vil vise om dette er viktig i forhold til å se på alternativ medisinering til pasienter med kroniske immunsykdommer.

Moralen i historien er uansett at man ikke skal love mer enn det man kan holde.

Les mer…

Nature