Pinnedyrarten clitarchus hookeri formerer seg vanligvis ved at hannen befrukter hunnens egg, slik som dette blinkskuddet viser. Men da denne arten etablerte seg på Scillyøyene utenfor kysten til Cornwall, sluttet de å ha sex. (Foto: Shelley Myers / Wikimedia commons CC BY SA 4.0)
Pinnedyrarten clitarchus hookeri formerer seg vanligvis ved at hannen befrukter hunnens egg, slik som dette blinkskuddet viser. Men da denne arten etablerte seg på Scillyøyene utenfor kysten til Cornwall, sluttet de å ha sex. (Foto: Shelley Myers / Wikimedia commons CC BY SA 4.0)

Pinnedyr sluttet å ha sex da de utvandret fra New Zealand til England

Disse pinnedyrene formerer seg nå uten hanndyr, og samtlige av avkommene er hunndyr. Men forgjengerne deres på den andre siden av kloden fortsetter å få barn på gamlemåten.

Mellom 1910 og 1935 fant pinnedyrarten clitarchus hookeri veien fra New Zealand til Storbritannia via båter som seilte mellom de to landene.

Pinnedyrene etablerte seg etter hvert på Scillyøyene, en øygruppe som ligger utenfor kysten til Cornwall i England.

Nå, i underkant av hundre år senere, består hele denne forholdsvis nyetablerte bestanden av hunndyr. Og de savner ikke hanndyrene.

De har nemlig sluttet å ha sex for å reprodusere seg. I stedet driver de med det som kalles ukjønnet formering.

Dermed har de utviklet en helt annen atferd enn det som er vanlig for deres newzealandske forgjengere.

Ingen hanndyr med på lasten

Hvorfor det ble akkurat slik, er ikke godt å si:

– Det kan godt hende at det ikke ble med noen hanndyr til øyene – eller at hannene ikke greide å henge med i løpet av utbredelsen, sier professor Mary Morgan-Richards til The Guardian, som først omtalte saken.

Morgan-Richards er ekspert på evolusjon ved Massey University i New Zealand og har sammen med kolleger nylig publisert en studie hvor de undersøker dette fenomenet nærmere.

Forskeren påpeker at overgangen til aseksuell reproduksjon har skjedd på uvanlig kort tid.

Har droppet sex i en million år

Aseksuell reproduksjon, eller ukjønnet formering, vil si at hunnen kan lage en genetisk klone av seg selv, og trenger derfor ikke en hann til å befrukte eggene hennes.

Den største fordelen med denne metoden er at hunnen sparer tid og energi ved å reprodusere seg alene.

Men metoden er ikke uten ulemper. Forskere har tidligere antatt at ved å klone seg selv, går arten glipp av genblanding – og dermed også av potensielt fordelaktige mutasjoner som gjør dem mer tilpasningsdyktige. Derfor har forskere lenge konkludert med at slike arter vil fortere dø ut.

Likevel er ikke aseksuell reproduksjon helt uvanlig for pinnedyr. Disse dyrene tilhører ordenen som kalles spøkelsesinsekter, og forskere har funnet minst fem arter fra denne ordenen som reproduserer seg aseksuelt.

Tidligere forskning har vist at disse artene har greid seg uten hanndyr i en million år. Dermed kan det se ut til at de har motbevist forskeres tidligere antakelser om at arter som driver med ukjønnet formering, raskt dør ut.

Hvorfor det er slik, kan du lese mer om i denne saken:

Takket ikke nei til newzealandske hanner

Men akkurat arten clitarchus hookeri har ikke for vane å reprodusere seg på denne måten. På New Zealand formerer de seg fortsatt ved at hannen befrukter hunnens egg, selv om forskerne har observert aseksuell atferd hos noen av bestandene her også, ifølge nature.com.

Men de britiske utvandrerne har altså helt sluttet med sex. Dette til tross for at begge bestandene lever i forholdsvis like omgivelser.

Derfor gjennomførte forskerne et enkelt forsøk. De tok med seg britiske individer til New Zealand og introduserte dem for lokale hanner.

Da paret de seg uten problem.

– Hannene fant hunnene og paret seg med dem; hunnene var mottagelige og gjorde ingen forsøk på å sparke dem unna. Overgangen til aseksuell reproduksjon skjedde relativt nylig, så hunnene har ikke utviklet atferd som kobles til aseksualitet enda, forklarer Morgan-Richards.

Men 98 prosent av avkommet fra disse møtene var hunndyr, som viser at det ikke vil være enkelt å gå tilbake til seksuell reproduksjon, ifølge forskerne.

Referanse:

Nakano, M. m.fl: Parthenogenetic Females of the Stick Insect Clitarchus hookeri Maintain Sexual Traits. Insekts, (2019) doi: 10.3390/insects10070202

Powered by Labrador CMS